Over TenderNed

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Meer en betere inschrijvingen

TenderNed leidt opdrachtgever en inschrijver volledig digitaal door het aanbestedingsproces. Ondernemingen schrijven eenvoudiger en sneller in, hierdoor kunnen aanbestedende diensten kiezen uit meer én betere inschrijvingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2010 het initiatief genomen voor TenderNed. Ze wilden hiermee het hele aanbestedingsproces vereenvoudigen en optimaliseren.

Tekst gaat verder onder de video.

Voice-over video TenderNed introductie:

De centrale plek voor alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Dat is TenderNed.

Een overzichtelijk, betrouwbaar en gratis platform waar overheden hun opdrachten plaatsen

en ondernemers offerte kunnen uitbrengen.

Centrale plek van TenderNed is het aankondigingenplatform.

Aanbesteders publiceren hier hun opdracht

beantwoorden vervolgens vragen op hun dashboard

en kiezen uit alle reacties de beste aanbieder.

Als ondernemer vindt u op TenderNed interessante opdrachten...

ook aanbestedingen die op andere platforms zijn aangemaakt.

Log in met eHerkenning

Zie stap voor stap wat u moet doen

plaats uw offerte veilig versleuteld in de digitale kluis...

en ontvang ook de reactie op uw inschrijving via TenderNed.

Helder, veilig en makkelijk.

Meer weten? Ga dan naar tenderned.nl

Voor aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten moeten al hun aankondigingen publiceren op TenderNed. De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten.

Daarnaast kunnen ze het volledige aanbestedingsproces via TenderNed doorlopen: van het aanmaken van de aanbesteding, de aankondiging van de opdracht tot het beoordelen en uiteindelijk gunnen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen. Aanbestedende diensten kunnen ook kiezen voor andere aanbestedingssystemen.

Bekijk alle informatie voor aanbestedende diensten.

Voor ondernemingen

Ondernemingen vinden op één centrale plek - het aankondigingenplatform van TenderNed - opdrachten. Met een account kunnen ze hun offerte, bedrijfsgegevens en bewijsstukken online via TenderNed indienen.

Het gebruik van TenderNed is gratis. Nederlandse ondernemers hebben wel een eHerkenningsmiddel nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. De meeste ondernemers hebben al een eHerkenningsmiddel omdat dit ook verplicht is bij andere overheidsdiensten.

Bekijk alle informatie voor ondernemingen.

Koppeling met andere aanbestedingssystemen

Het aankondigingenplatform van TenderNed is volledig openbaar en toegankelijk voor andere aanbestedingssystemen. De systemen die zijn gekoppeld aan TenderNed noemen we Tsenders.

Veilig en betrouwbaar

We blijven continu werken aan veilig aanbesteden en inschrijven. Zo verloopt het publiceren, inschrijven en openen van de digitale kluis via sms-authenticatie. TenderNed voldoet dan ook aan de strenge ISO 27001 standaard met betrekking tot informatiebeveiliging.

Gebruikersgroep

Samen met onze gebruikers werken we continu aan de verbetering van het systeem. Hiervoor hebben we een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit inkopers, ondernemers en inkoop- en aanbestedingsadviseurs. De leden van de gebruikersgroep adviseren over de functionaliteiten en beoordelen TenderNed in de praktijk. Zij doen dit onder andere door het uitvoeren van testen.

Organisatie

TenderNed valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Visie TenderNed

De Visie TenderNed dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl