Privacyverklaring

TenderNed bestaat uit een openbare website www.tenderned.nl en een elektronisch systeem voor aanbesteden. Op het gebruik van het elektronisch systeem zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing, waarin ook voorwaarden zijn vastgelegd voor het gebruik van persoonsgegevens. Gebruikers van het systeem accepteren de gebruiksvoorwaarden bij hun registratie.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

AVG op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig.

Persoonsgegevens in aanbestedingsstukken

Aanbestedende diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij op TenderNed publiceren. Dat geldt ook voor eventuele persoonsgegevens die in aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

Privacybeleid

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring op de website van het ministerie van EZK staat het privacybeleid beschreven. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de AVG. U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft.

Gegevens inzien of wijzigen

U heeft verschillende rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u een verzoek indienen via ons Vragenloket.

Verwerkingenregister

Alle verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het verwerkingenregister van het ministerie van EZK. Dit register bevat per verwerking:

  • een korte beschrijving van de soorten gegevens die wij verwerken;
  • waarvoor wij die gegevens verzamelen;
  • wat wij met deze gegevens doen;
  • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van EZK. Dit kan via e-mail: PbFG@minezk.nl , of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bureau Bestuursraad

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Contact met TenderNed Servicedesk

De TenderNed Servicedesk beantwoordt vragen van gebruikers per telefoon, chat en e-mail. Hiervoor registreren wij uw gegevens zodat wij u snel en correct te woord kunnen staan.

Scherm delen

Tijdens een telefoongesprek kunt u de servicedeskmedewerker toestemming geven om mee te kijken op uw scherm. Hiervoor wordt het programma GoToAssist gebruikt. De medewerker ziet alleen het scherm dat u ziet. Uw computer wordt niet overgenomen. Zorg er wel voor dat er op uw scherm niets te zien is, dat u niet delen wilt.

Nieuwsbrief TenderNed

Iedereen kan zich via de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van TenderNed. Uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Via het programma Spotler kunnen we zien wat ontvangers met de nieuwsbrief doen. Hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend? Hoe vaak wordt doorgeklikt naar onze website? Deze gegevens zijn anoniem. We gebruiken ze om de inhoud van onze nieuwsbrief te verbeteren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl