eForms: uitbreiding mogelijkheden en meer flexibiliteit

Nieuws | 2 april 2024

Sinds 27 september 2023 zijn de nieuwe Europese aankondigingsformulieren, de eForms, op TenderNed in gebruik. Inmiddels zijn ruim 9.000 aankondigingen met eForms gepubliceerd op het aankondigingenplatform. Hiervan werden 5.500 aankondigingen in TenderNed aangemaakt. De afgelopen periode brachten we een paar grote verbeteringen live. En we ontwikkelen een aantal onderdelen waar veel vraag naar is.

Voordelen eForms

Een groot voordeel van eForms is dat publicaties veel sneller op het Europese aankondigingenplatform Tenders Electronic Daily (TED) verschijnen. En dus ook op TenderNed. Vaak zelfs ruim binnen 24 uur. Dit komt doordat het beoordelingsproces van TED met de ingebruikname van de eForms volledig geautomatiseerd is.

Een ander voordeel van de eForms is dat vrijwel alle publicaties direct door TED worden goedgekeurd. Dit komt door de automatisering van het beoordelingsproces in combinatie met de ruim 40.000 validaties die de eForms bevatten. Door de gebruiker te sturen op de juiste invoer van gegevens voldoen vrijwel alle aankondigingen aan de vereisten. Voorheen keurde TED regelmatig publicaties af, met als gevolg vertraging in het aanbestedingsproces.

Doorontwikkeling

In het afgelopen half jaar hebben we nog een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe aankondigingsformulieren. Begin dit jaar brachten we de Defensieformulieren live. Hierdoor kunnen aanbestedende diensten aanbestedingen aanmaken en publiceren met als juridisch kader Defensie en Veiligheid 2009.

Daarnaast kunnen aanbestedende diensten sinds eind februari data aanleveren voor de Regeling bevordering schone wegvoertuigen, ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD). Het doel van de regeling is om via publieke inkoop bij te dragen aan schone en energie-efficiënte voertuigen.

TenderNed heeft zoveel mogelijk validaties verwerkt in het dashboard. Maar niet elke uitzondering konden we op voorhand afvangen. In sommige gevallen kregen gebruikers een foutmelding, die ook automatisch bij ons binnenkwam. Naar aanleiding van deze meldingen nam TenderNed met zo'n 100 procesleiders contact op. We gaven dan uitleg over de nog in te voeren velden om de publicatie te kunnen uitvoeren. Vrijwel alle uitzonderingen werken inmiddels foutloos in de applicatie.

Minder verplichte velden

Op dit moment zijn een aantal niet-relevante velden verplicht om in te vullen. Vanuit Nederland is er bij TED op aangedrongen deze verplichtingen te laten vallen. TED heeft hieraan gehoor gegeven waardoor TenderNed dit in een toekomstige versie kan aanpassen. U hoeft het e-mailadres en telefoonnummer van de onderneming waaraan de opdracht gegund is dan niet meer te publiceren. Ook de tijdelijke ‘verplichting’ voor eFacturatie komt dan te vervallen.

Voor nationale opdrachten komen er nieuwe aankondigingsformulieren aan in TenderNed. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en daarmee wordt het doorlopen van een nationale procedure eenvoudiger. Ook gaan we het formulier voor een marktconsultatie verbeteren.

Uw mening telt

Komt u iets tegen in de eForms dat u onduidelijk vindt of beter kan? Laat het ons weten. Ook als u de nieuwe aankondigingsformulieren prettig vindt werken, horen we dat natuurlijk graag. Uw feedback helpt ons om TenderNed verder te verbeteren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl