Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2022

Nieuws | 12 juli 2022

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar 2022 is nu beschikbaar.

Stijging publicaties via TenderNed

In het eerste halfjaar zijn in totaal 10.822 aankondigingen gepubliceerd. Hiervan zijn 11 aanbestedingen aangemerkt als een voorbehouden opdracht voor sociale werkplaatsen en ondernemers.

Nieuwe filters

In deze dataset zijn 2 nieuwe filters ten opzichte van onze eerdere datasets:

  • In de kolom met publicatiesoort kunt u nu ook filteren op marktconsultatie.
  • Bij de gegunde ondernemers is nu ook te zien of het wel of geen mkb is.

Mogelijkheden datasets

De dataset van 2022 bevat de gepubliceerde data uit de aankondigingen die in dit halfjaar zijn gepubliceerd op TenderNed. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht, aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beƫindigingen), wijziging in de opdracht en rectificaties.

Met de datasets kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, en aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

XML-formaat

TenderNed biedt u ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Bekijk meer informatie hierover: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl.

Download de dataset

Bekijk en download de dataset van 2022 op de pagina Aankondigingen analyseren en downloaden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl