Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

Nieuws | 14 juli 2022

Het aantal marktconsultaties per jaar is bijna verdrievoudigd van 380 in 2016 tot 1.119 in 2021. Vooral voor leveringen en diensten worden steeds vaker marktconsultaties toegepast.

Herziene Aanbestedingswet 2012 onder de loep

Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Wat hebben de belangrijkste wijzigingen opgeleverd? We blikken terug op de afgelopen 5 jaar. In deze eerste editie nemen we de marktconsultatie onder de loep aan de hand van TenderNed-data.

Meer flexibiliteit in de aanbestedingsprocedure

Aanbestedende diensten hebben in de herziene Aanbestedingswet 2012 meer flexibiliteit bij het toepassen van de aanbestedingsprocedures. Zij kunnen daardoor vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en opdrachten efficiënter in de markt zetten.

PIANOo ziet marktkennis als een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer de opdrachtgever van de markt weet, hoe effectiever zijn uitvraag kan zijn. En hoe beter hij de markt waarop hij in wil kopen kent, des te beter kan hij zijn inkoopvraag opstellen en beoordelen of het aanbod aansluit bij het organisatiedoel. Een manier om de markt beter te leren kennen is via een marktconsultatie. Vooral bij complexe en/of risicovolle opdrachten biedt de marktconsultatie uitkomst.

Doel van een marktconsultatie

Een aanbestedende dienst kan via een marktconsultatie verschillende belangstellende partijen raadplegen over een voorgenomen opdracht. Met de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de daadwerkelijke opdracht scherper formuleren en toetsen op haalbaarheid. Dat is niet het enige. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Een marktconsultatie kan er ook voor zorgen dat de aanbestedende dienst meer marktpartijen bereikt, interesseert en stimuleert tot meedenken en meedoen.

Overzicht marktconsultaties 2014-2021

Aantal marktconsultaties per jaar

Het aantal marktconsultaties is in de periode van 2014 tot en met 2021 sterk toegenomen.

Aantal marktconsultaties per type opdracht

Voor het type opdracht Leveringen en Diensten houden aanbestedende diensten in de periode van 2014 tot en met 2021 steeds vaker een marktconsultatie.

Top 5 hoofd CPV-code met het hoogste percentage marktconsultaties (2014-2021)

Positie CPV-code Percentage
1. 48000000-8 Software en informatiesystemen 20,0%
2. 35000000-4 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger 14,4%
3. 65000000-3 Openbare voorzieningen 14,2%
4. 43000000-3 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en bouw 14,1%
5. 80000000-4 Diensten voor onderwijs en opleiding 13,5%

Top 5 hoofd CPV-code met het meest aantal marktconsultaties (2014-2021)

Positie CPV-code Aantal
1. 48000000-8 Software en informatiesystemen 647
2. 45000000-7 Bouwwerkzaamheden 558
3. 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 538
4. 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 353
5. 85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk 326

De 10 sub CPV-codes met het hoogste percentage marktconsultaties (2014-2021)

  CPV-code Percentage
1. 30196000-9 Planningsystemen 56,3%
2. 72266000-7 Advies over software 55,6%
3. 48614000-5 Gegevensregistratiesysteem 52,6%
4. 80530000-8 Beroepsopleidingsdiensten 50,0%
5. 33195000-3 Patiëntenbewakingssysteem 44,4%
6. 70112000-9 Projectontwikkeling voor onroerend goed anders dan woningen 42,9%
7. 35125100-7 Sensoren 41,7%
8. 45259200-9 Reparatie en onderhoud van zuiveringsinstallatie 41,7%
9. 48461000-7 Analytische of wetenschappelijke software 41,7%
10. 35710000-4 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen 40,0%

Trend eerste halfjaar 2022

In het eerste halfjaar van 2022 zien we een vergelijkbare trend doorzetten; tot 1 juli zijn er 630 marktconsultaties gepubliceerd. Meer weten? Bekijk de dataset van het eerste halfjaar van 2022. Hierin staan alle aankondigingen, waaronder marktconsultaties, van 1 januari tot 1 juli van dit jaar.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl