Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) zonder TenderNed-account

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt een gratis online tool aan om een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aan te maken. Alle Nederlandse aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kunnen er gebruik van maken. U heeft hiervoor geen TenderNed-account nodig.

Europese en nationale aanbestedingen

Het UEA is een eigen verklaring over de financiële toestand, bekwaamheden en geschiktheid van een ondernemer voor een aanbestedingsprocedure. De UEA-tool is geschikt voor aanbestedingen onder en boven de Europese aanbestedingsdrempel. U kunt de tool ook gebruiken als de procedure niet volledig digitaal via een aanbestedingsplatform wordt afgehandeld.

Snel en eenvoudig

Na het invullen van alle relevante gegevens genereert u een UEA-pdf-bestand, die u daarna toevoegt aan de aanbestedingsstukken. Een uitgebreide gebruiksinstructie is in de tool opgenomen. Ondernemers vullen het UEA-pdf-bestand in en voegen dit bij hun offerte. Het is aan de aanbestedende dienst om aan te geven op welke wijze zij de ingevulde UEA willen ontvangen. 

De UEA-tool is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Aanbestedingen via TenderNed

Voor aanbestedingen die volledig via TenderNed verlopen is de geïntegreerde wizard te gebruiken. Doordat de wizard onderdeel is van TenderNed wordt veel informatie automatisch overgenomen, zowel voor aanbestedende diensten als ondernemers. Dit levert gebruikers tijdwinst op en verkleint de kans op fouten.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl