Gunningspercentages beschikbaar op rapportagedashboard en in benchmark

Nieuws | 2 januari 2024

Op 3 januari om 19.00 uur brengen we de rapportage ‘Gunningspercentages ondernemingen’ live op het rapportagedashboard van aanbestedende diensten. De ‘Benchmark aanbesteden’ hebben we alvast uitgebreid met dit onderwerp.

Dashboard rapportages  

Via het ‘Dashboard rapportages’ draaien inkopers eenvoudig rapportages uit van de eigen aanbestedingsdata. De rapportages helpen aanbestedende diensten op weg bij het maken van keuzes in het voortraject van een aanbesteding.

Na de release van 3 januari zijn de volgende rapportages beschikbaar:

  • Overzicht aanbestedingen
  • Aanbesteding voorbereiden
  • Onderhands aanbesteden
  • Ondernemer analyseren
  • Gunningspercentages ondernemingen

De komende periode breiden we naar verwachting het dasboard uit met meer rapportages:

  • Effect failliete onderneming
  • Doorlooptijden aanbestedingen

Het dashboard is achter de inlog te vinden en alleen beschikbaar voor lokaal beheerders.

Benchmark aanbesteden

Op onze website staan benchmarkrapportages. Hiermee kunnen aanbestedende diensten de eigen organisatie op onderdelen vergelijken met vergelijkbare organisaties.

De eerste benchmarkrapportages publiceerden we in november 2023. Deze hebben we zojuist geüpdatet met informatie van de gunningspercentages van ondernemingen. Daarnaast bevatten alle benchmarkgrafieken nu ook de data van 2023.

Onze overige rapportages en analyses werken we de komende maand stuk voor stuk bij met data van 2023.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl