Dataset TenderNed voldoet aan open data standaard en geüpdatet met data Q3 & Q4 2022

Nieuws | 10 januari 2023

TenderNed heeft de gegevens uit het aankondigingenplatform van het 3e en 4e kwartaal van 2022 toegevoegd aan de openbare dataset. Deze bevat alle openbare aanbestedingsdata vanaf 2016. Ook verrijkten we de dataset waardoor deze nu voldoet aan de open data standaard OCDS.

Dataset aanbesteden

Alle data vanaf 2016 in één Excel-bestand

In november 2022 hebben we de datasets vanaf 2016 samengevoegd in één Excel-bestand. Hierdoor is het makkelijker om analyses te maken over meerdere jaren. Ieder halfjaar voegen we de gegevens uit het aankondigingenplatform van het voorafgaande jaar toe aan deze dataset. Nieuwe kolommen vullen we met terugwerkende kracht. De dataset bevat nu alle openbare aanbestedingsdata van 2016 tot en met 2022.

Open data standard

Het vergelijken van de Nederlandse aanbestedingsdata met andere landen kan complex zijn. Niet elk land is even transparant in het inzichtelijk maken van zijn uitgaven. Ook zijn er verschillen tussen landen in de gebruikte methodes om data inzichtelijk te maken.

Onderzoek van Open Contracting Partnership (OCP) toonde aan dat er ook in Nederland winst te behalen viel bij het publiceren van aanbestedingsdata. TenderNed heeft op basis van de onderzoeksresultaten verbeteringen doorgevoerd waardoor de openbare dataset nu voldoet aan de wereldwijd gebruikte open data standaard OCDS (Open Contracting Data Standard).

Nieuw tabblad

Op basis van een advies van OCP hebben we de beschikbare datavelden omgezet naar een uniforme lijst met omschrijvingen en veldnamen. Op deze wijze begrijpt een internationale data-analist dat ‘NUTS-code’ gelijk is aan ‘utility code’. Door hier weer een code (path) aan te koppelen (tender/items/deliveryAddress) is relatief eenvoudig het gebruik van NUTS-codes in Europa met elkaar te vergelijken. Deze data is ondergebracht in een nieuw tabblad.

Opsplitsen van bestaande kolommen

Naast het nieuwe tabblad hebben we ook enkele nieuwe kolommen geïntroduceerd. Uit het onderzoeksrapport kwam naar voren dat een veld met een samenvoeging van twee verschillende elementen lastig te analyseren is. Bijvoorbeeld prijs en valuta of CPV-code en omschrijving.

Het advies is om deze samengestelde kolommen op te splitsen. Dit heeft geleid tot meerdere nieuwe kolommen. Zo is bijvoorbeeld de kolom met de definitieve waarde opgesplitst in een kolom met het bedrag en met de valuta.  

Download de dataset

Bekijk en download de open dataset aanbesteden.

Contact met analyseteam

Heeft u nog suggesties of zoekt u hulp bij het analyseren van uw eigen data? Neem contact op met het analyseteam van TenderNed via analyse@tenderned.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl