Aanbesteding van de maand: mei 2024

Nieuws | 13 juni 2024

We zoeken elke maand een opvallende aanbesteding uit. Deze maand kijken we naar een aanbesteding van de gemeente Borne voor de realisatie van een sportcentrum.

Snel antwoord

De niet-openbare aanbesteding heeft onze aandacht getrokken, omdat de gemeente Borne supersnel is in het beantwoorden van vragen. De gemeente publiceerde op 17 mei de aankondiging van de opdracht Nieuwbouw Sportcentrum Borne-West. Op 21, 22, 23, 27, 29 en 30 mei beantwoordde de aanbestedende dienst in totaal maar liefst 14 vragen.

De gemeente publiceerde het eerste antwoord zelfs binnen 4 dagen na het bekendmaken van de opdracht. Dat is echt uitzonderlijk. Veel aanbestedende diensten geven antwoorden pas vrij in de nota van inlichtingen (NvI) en potten zo onnodig informatie op.

Snel schakelen

Door vragen snel te beantwoorden motiveert de gemeente Borne geïnteresseerde ondernemingen om vragen zo snel mogelijk te stellen. Snel antwoorden geeft ondernemingen ook de mogelijkheid om binnen de termijn een eventuele vervolg- of verduidelijkingsvraag te stellen. Door het wegnemen van onduidelijkheden kunnen ondernemingen een voorstel indienen dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de vraag van de aanbestedende dienst. En daar plukken we allemaal de vruchten van!

Snel bekend

Zodra de aanbestedende dienst een antwoord vrijgeeft, ontvangen de betrokken ondernemingen hiervan een notificatie. Zo weten ondernemingen direct dat er nieuwe informatie beschikbaar is. De aanbestedende dienst neemt alle vragen en antwoorden later ook op in de NvI, maar door antwoorden direct vrij te geven in TenderNed laten zij ondernemingen niet onnodig lang wacht op een antwoord.

Ook snel vragen beantwoorden?

Maak voor het stellen en beantwoorden van vragen gebruik va de vraag- en antwoordmodule in TenderNed. En geef antwoorden direct na het beantwoorden vrij.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl