Top 10 meestgebruikte CPV-codes 2023

Nieuws | 4 januari 2024

Het analyseteam van TenderNed zocht uit welke CPV-codes in 2023 het vaakst voorkwamen in een aanbesteding. 79620000-6 steekt met kop en schouders uit boven de rest. De code is maar liefst 1.364 keer gebruikt en staat voor ‘Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel’. Bekijk de volledige top 10.

Top 10

Iets meer dan de helft van de inhuur van personeel wordt ingekocht via een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Gunningen vanuit een DAS worden vaak los gepubliceerd, in plaats van gebundeld bijvoorbeeld per kwartaal. Hierdoor is de CPV-code 79620000-6 sterk vertegenwoordigd.

Positie CPV-code Omschrijving CPV-code Aantal
1 79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel 1.364
2 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 664
3 45000000-7 Bouwwerkzaamheden 640
4 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 452
5 71300000-1 Dienstverlening door ingenieurs 378
6 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 314
7 45200000-9 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden 250
8 45222000-9 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen 245
9 48000000-8 Software en informatiesystemen 240
10 30230000-0 Computerapparatuur 220

Uitgangspunten analyse

  • In de analyse namen we alle aanbestedingsprocedures mee die gestart zijn in 2023.
  • De analyse bevat aanbestedingen van ons aankondingenplatform en van Tsenders.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl