Nieuw invoerveld 'Ondernemer biedt beschut werk'

Nieuws | 25 augustus 2023

Ondernemers kunnen bij hun organisatiegegevens aangeven of zij beschut werk bieden. Vult u een UEA in die door de aanbestedende dienst in TenderNed is aangemaakt, dan worden uw organisatiegegevens automatisch overgenomen.

Mijn onderneming biedt beschut werk

De waarde van het invoerveld beschut werk staat standaard op ‘Nee’. Biedt uw organisatie beschut werk? Vraag de lokaal beheerder van uw organisatie de volgende stappen uit te voeren:

  1. Log in op TenderNed.
  2. Ga naar Gegevens.
  3. Selecteer ‘Ja’ bij Ondernemer biedt beschut werk.
  4. Vul het percentage gehandicapte of kansarme medewerkers binnen uw organisatie in.
  5. Vul in tot welke categorie(ën) de gehandicapte of kansarme werknemers behoren.

Voorbehouden opdracht

Een aanbestedende dienst kan deelname aan een aanbesteding voorbehouden aan ondernemers die aan specifieke criteria voldoen. Redenen om dit te doen:

  • Sociaal ondernemen stimuleren.
  • Organisaties met een maatschappelijke doelstelling meer kans bieden om opdrachten binnen te halen.

Is er sprake van een voorbehouden opdracht, dan meldt de aanbestedende dienst dit in de aankondiging van de opdracht.

3 soorten inschrijvers

De Aanbestedingswet 2012 geeft aanbestedende diensten de mogelijkheid om de deelname aan aanbestedingsprocedures voor te behouden aan 3 soorten inschrijvers:

  • Sociale werkplaatsen (SW-bedrijven).
  • Ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben.
  • Programma’s voor beschermde arbeid.

Bij alle 3 geldt als voorwaarde dat minstens 30% van de werknemers gehandicapte of kansarme werknemers zijn. Dit is bij SW-bedrijven het geval, en ook bij sommige sociaal ondernemers. Lees meer over een voorbehouden opdracht op pianoo.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl