Gebruik data in het inkoopproces

Nieuws | 17 juni 2022

“Er gaat een wereld voor je open als je met de data uit TenderNed aan de slag gaat,” vertelt Angélique van Wijhe, business analist bij het Rijksvastgoedbedrijf enthousiast. Samen met Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed, geeft ze de presentatie ‘Data in het inkoopproces’ tijdens de 16e editie van het PIANOo Congres, dat op 16 juni plaatsvond in Den Bosch.

TenderNed, een rijke bron aan data

“TenderNed bestaat uit twee delen. Enerzijds is het een platform voor aankondigingen. Dit betekent dat alle openbare, Nederlandse aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd worden. Anderzijds is TenderNed een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal doorlopen worden,” leidt Rick de presentatie in. “Hierdoor beschikt TenderNed naast de openbare data ook over de niet-openbare data, zoals bijvoorbeeld data van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een onderhandse aanbesteding. Aanbestedende diensten die via TenderNed aanbesteden hebben zelf ook toegang tot de eigen data en kunnen deze downloaden als XML-bestand.”

> Artikel verder lezen

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl