Aanbestedingsdata opentender.eu niet gevalideerd

Nieuws | 15 mei 2023

De aanbestedingsgegevens op Opentender Nederland wijken significant af van onze gevalideerde aanbestedingsdata. TenderNed is met de Europese Commissie in gesprek over opentender.eu omdat het risico bestaat dat er verkeerde conclusies worden getrokken op basis van de niet kloppende gegevens. Gevalideerde openbare Nederlandse aanbestedingsdata is beschikbaar via tenderned.nl/datasets.

Opentender.eu

Opentender geeft aan dat op hun platform de aanbestedingsgegevens van 33 rechtsgebieden zijn te doorzoeken en analyseren: 28 EU-lidstaten, Noorwegen, de EU-instellingen, IJsland, Zwitserland en Georgië. Doel van Opentender is corruptie tegengaan en daarmee de kosten voor overheidsopdrachten te verlagen. TenderNed steunt dit doel.

Het platform is ontwikkeld op basis van het verzamelen van robuuste gegevens en verwerkingssoftware die aanbestedingsgegevens verzamelt uit circa 20 verschillende bronnen. Opentender ontving subsidie van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Aanbestedingsdata opentender.eu wijkt significant af

Steekproefsgewijs vergeleken we de aanbestedingsdata van Opentender Nederland met onze eigen gevalideerde aanbestedingsdata, afkomstig uit het aankondigingenplatform. Enkele uitkomsten:

  • Opentender stelt dat het aantal aanbestedingen tussen 2016 en 2022 daalde van 14.604 in 2016 naar 4.762 in 2022. Een daling van bijna 10.000 aanbestedingen komt totaal niet overeen met de werkelijkheid. Uit onze data blijkt dat het aantal aankondigingen van opdracht is gestegen van zo’n 6.000 in 2016 naar zo’n 7.000 in 2022.
  • Het aantal aanbestedingen weergegeven in de marktanalyse 2021 op Opentender is te laag. Er vonden in werkelijkheid 8% meer openbare aanbestedingen en 58% niet-openbare aanbestedingen plaats.
  • Stichting Enver zou in 2021 voor €1,1 miljard aan aanbestedingen gewonnen hebben. Met een omzet van €139 miljoen is €1,1 miljard natuurlijk veel te hoog.
  • Gemeente Rotterdam zou in 2021 - na het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - het hoogste bedrag hebben aanbesteed (€1,1 miljard). Defensie en Rijkswaterstaat staan niet in de top 10 van Opentender, terwijl zij veel grotere spelers zijn.

Openbare datasets TenderNed

TenderNed stelt de gegevens uit het aankondigingenplatform beschikbaar als dataset. Elk halfjaar vullen we de dataset aan met aanbestedingsdata van het afgelopen jaar. We bieden de dataset aan in JSON- en XML-formaat. Actuele aankondigingen zijn via onze API te downloaden in XML-formaat. Frequent publiceert TenderNed gevalideerde data analyses op basis van de beschikbare aanbestedingsdata.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl