Vereenvoudigde marktconsultatie live

Nieuws | 28 september 2022

Het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed is vanaf nu sterk vereenvoudigd. Er zijn maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

Hoe het werkt

Op het dashboard Mijn aanbestedingen is de knop Aanbesteding aanmaken uitgebreid met Marktconsultatie aanmaken

 

Dashboard marktconsultatie

Na het invullen van de basiskenmerken komt u in het vernieuwde dashboard dat is toegespitst op uw marktconsultatie:

  • Op het dashboard staan onder meer de belangrijke termijnen en de berichtenmodule; hét communicatiemiddel bij een marktconsultatie.
  • De taken op het dashboard sluiten volledig aan bij het proces.
  • Na publicatie kunt u de marktconsultatie wijzigen en nieuwe documenten publiceren.
  • Het dashboard bevat de nieuwe taak Marktconsultatie afronden, die de betrokkenen informeert dat de marktconsultatie is afgerond.
  • Kenmerken, termijnen en contactgegevens vindt u terug onder het nieuwe tabblad Kenmerken.
  • Documenten voegt u - zoals u gewend bent - toe onder het tabblad Documenten.

Voor ondernemers zijn er in het dashboard geen veranderingen doorgevoerd.

Voortzetting marktconsultatie in aanbesteding

Er is een duidelijke knip gezet tussen de marktconsultatie (wat geen aanbesteding is) en de aanbesteding die hier eventueel op volgt. In de praktijk betekent dit dat de betrokkenen bij de marktconsultatie niet automatisch bij de aanbesteding betrokken zijn. In het dashboard van de marktconsultatie blijft de communicatie van de marktconsultatie in te zien.

In de oude situatie was het mogelijk om vanuit een marktconsultatie een aanbesteding te starten. Hierbij bleef het kenmerk van de marktconsultatie gelijk aan dat van de aanbesteding. Dit is nu niet meer mogelijk.

Aanleiding vernieuwing

Gebruikers ervoeren het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed als omslachtig. Een marktconsultatie is geen aanbesteding, maar werd in de applicatie wel zo benaderd. Gevolg hiervan was dat er verplichte velden ingevuld moesten worden, die eigenlijk niets van doen hebben met een marktconsultatie. Dit is nu verleden tijd.

Wat er nog meer gaat veranderen

De komende weken voeren we meer verbeteringen door om de relatie tussen de marktconsultatie en een daarop volgende aanbesteding inzichtelijker te maken:

  • Op het dashboard van de marktconsultatie komt een taak waarmee u de aanbesteding kunt starten.
  • Vanuit het dashboard van een opvolgende aanbesteding navigeert u binnenkort eenvoudig naar het dashboard van de marktconsultatie, en weer terug.
  • Betrokken ondernemingen ontvangen straks automatisch bericht als er een aankondiging van een opdracht naar aanleiding van de marktconsultatie plaatsvindt.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl