Weigering TED door verkeerde CPV-code

Nieuws | 11 januari 2023

Met het formulier ‘Aankondiging van een wijziging’ maken aanbestedende diensten een niet-wezenlijke wijzigingen in een Europese aanbesteding kenbaar aan de markt. Wanneer er een niet-wezenlijke wijziging plaatsvindt in een dossier van vóór 10 december 2019 kan het voorkomen dat de CPV-code niet past bij het type opdracht. TED weigert dan de publicatie.

Aanbestedingen van voor 10 december 2019

Gaat u een gewijzigde opdracht publiceren en past de CPV-code niet bij het type opdracht? Neem dan contact op met de servicedesk. Wij helpen u dan verder.

Heeft u al een gewijzigde opdracht gepubliceerd en krijgt u van TED bericht dat deze geweigerd is wegens een verkeerde CPV-code? Een functioneel beheerder van TenderNed neemt met u contact op voor een oplossing.

CPV-code moet passen bij type opdracht

Sinds 10 december 2019 is bij nieuw te starten aanbestedingen alleen een CPV-code te selecteren die past bij het type opdracht:

  • Leveringen: CPV-codes die beginnen van 0 tot en met 44 of 48
  • Diensten: CPV-codes die beginnen met 50 tot en met 98
  • Werken: CPV-codes die beginnen met 45

Deze afbakening is in TenderNed doorgevoerd, nadat TED publicaties afwijst waarbij de CPV-code niet past bij het type opdracht. Voorkomen is tenslotte beter dan herstellen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl