Eerste versie Dashboard rapportages live op 8 november

Nieuws | 1 november 2023

Op 8 november om 19.00 uur lanceren we de eerste versie van het Dashboard rapportages voor aanbestedende diensten. Hiermee draaien aanbestedende diensten eenvoudig rapportages uit van de eigen aanbestedingsdata. Zo hebben zij met en paar muisklikken sturingsinformatie in handen om het aanbestedingsproces te verbeteren.

Dashbord rapportages

De eerste versie van het dashboard bevat deze rapportages:

Overzicht aanbestedingen

Deze rapportage laat zien welke gebruikers en organisaties aan het TenderNed-account van de aanbestedende dienst zijn gekoppeld. Ook toont de rapportage een overzicht van de lopende en afgeronde aanbestedingen van de aanbestedende dienst. Via een zoekmachine kan de aanbestedende dienst aanbestedingen doorzoeken, bijvoorbeeld op wie er bij een aanbesteding betrokken waren.

Aanbesteding voorbereiden

Een goede voorbereiding van een aanbesteding levert tijdwinst op in het verdere traject. De rapportage Aanbesteding voorbereiden geeft inkopers inzicht in de eerdere aanbestedingen van de organisatie. Dit ondersteunt inkopers bij het maken van keuzes in het voortraject, zoals de toe te passen procedure, het opstellen van de gunningscriteria en het kiezen van het juiste moment om de opdracht in de markt te zetten.

Eerste versie van het Dashboard rapportages.

 

Uitbreiding dashboard

De komende periode breiden we het dashboard gefaseerd uit met meer rapportages:

  • Onderhands aanbesteden
  • Onderneming analyseren
  • Effect failliete onderneming
  • Valideren op rechtmatigheid
  • Doorlooptijden

Meer informatie over deze rapportages

Planning

We verwachten de rapportage Onderhands aanbesteden op 22 november live te brengen en de rapportage Onderneming analyseren op 6 december. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de planning van de overige rapportages.

Benchmark

Op onze website bij het onderdeel Analyse vindt u (binnenkort) ook een aantal benchmarkrapportages:

Op deze onderdelen kunt u uw aanbestedende dienst vergelijken met vergelijkbare aanbestedende diensten. Naar verwachting publiceren we de benchmarkrapportages medio november.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl