Opgeven ‘Contactpunt instantie voor bemiddelingsprocedures’ niet meer verplicht

Nieuws | 27 maart 2023

Op 15 maart werd ‘Contactpunt instantie voor bemiddelingsprocedures’ een verplicht veld in TenderNed. Deze verplichting hebben we op 27 maart weer opgeheven nadat de Europese Commissie een besluit heeft herzien.

Herziening besluit Europese Commissie

Van meerdere gebruikers kregen we het signaal dat het veld contactpunt voor bemiddelingsprocedures onterecht verplicht is gemaakt. Daarop heeft TenderNed de kwestie voorgelegd aan de Europese Commissie. Als gevolg hiervan heeft de commissie haar besluit herzien en is de verplichting komen te vervallen. In de specificaties van de nieuwe aanbestedingsformulieren wordt dit aangepast.

Nieuwe aanbestedingen

Aanbestedende diensten hoeven vanaf nu geen contactpunt voor bemiddelingsprocedures meer op te geven. Heeft u deze gegevens in TenderNed opgeslagen onder Organisatie > Contactpunten? Dan kunt u die verwijderen. De gegevens komen dan niet meer standaard mee in uw publicaties.

Reeds gepubliceerde aankondigingen van opdrachten blijven ongewijzigd. Dit betekent dat het contactpunt voor bemiddelingsprocedure blijft staan in aankondigingen van 15 maart om 19.00 uur tot 27 maart omstreeks ­­­­­13.30 uur.

Nieuwe aanbestedingsformulieren

Vanaf 25 oktober 2023 gelden in de Europese Unie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden (eForms). We zijn bezig de TenderNed-applicatie hierop aan te passen en voeren gefaseerd wijzigingen door. Bekijk de wijzigingen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl