Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2021

Nieuws | 7 januari 2022

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2021 is nu beschikbaar. De data van het 3e en 4e kwartaal zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2021'.

Stijging publicaties via TenderNed

In het tweede halfjaar zijn er in totaal 10.609 aankondigingen gepubliceerd. In het eerste halfjaar waren dit er 10.426. Ruim 58% van de aankondigingen zijn direct via TenderNed gepubliceerd. Dit is een stijging van bijna 5% ten opzichte van het eerste halfjaar. In vergelijking met 2020 is het totaal aantal aankondigingen met ruim 10% toegenomen.

Nieuwe kolom

Op verzoek van onze gebruikers is nu ook de url van de aankondiging toegevoegd. Hierdoor is eenvoudig vanuit de dataset een aankondiging op het aankondigingenplatform terug te vinden.

Mogelijkheden datasets

De dataset van 2021 bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen die in dit jaar zijn gepubliceerd op TenderNed. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht, aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beƫindigingen), wijziging in de opdracht en rectificaties.

Met de datasets kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

XML-formaat

TenderNed biedt u ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Bekijk meer informatie hierover: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl

Download de dataset

Bekijk en download de dataset van 2021 op de pagina Datasets aanbestedingen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl