TenderNed biedt nieuwe functionaliteit voor het kenbaar maken van mededelingen

Nieuws | 8 mei 2024

Na de release van 8 mei 2024 kunnen aanbestedende diensten mededelingen kenbaar maken via de Vraag- en antwoordmodule. Het gaat dan om kleine mededelingen die niet direct resulteren in een rectificatie, zoals een verduidelijking van een alinea in een document.

Nieuwe functionaliteit op verzoek van inkopers

Verschillende inkopers van overheidsopdrachten uitten de wens om mededelingen kenbaar te kunnen maken via de Vraag- en antwoordmodule, zodat zij mededelingen niet meer kenbaar hoeven te maken door zelf een vraag te stellen en beantwoorden. Dat is met de nieuwe functionaliteit niet meer nodig!

Werking voor aanbestedende diensten

 • Aanbestedende diensten vinden bij Vraag en antwoord nu een nieuw tabblad Mededelingen.
 • Procesleiders en lokaal beheerders kunnen via Toevoegen een nieuwe mededeling toevoegen.
 • Vul het onderwerp van de mededeling in, beschrijf de mededeling en geef aan op welke percelen de mededeling betrekking heeft.
 • Alles ingevuld? Klik dan nogmaals op Toevoegen. De mededeling is nu zichtbaar op het dashboard van alle betrokkenen ondernemers en het aankondigingenplatform. Ondernemers krijgen een melding dat er een mededeling is toegevoegd.   

Nota van inlichtingen generen

U krijgt ook direct de mogelijkheid om een nota van inlichtingen (NvI) te genereren. Als u hiervoor kiest komt u in de NvI-wizard:

 • In stap 1 selecteert u de vragen die u wilt opnemen in de nota.
 • In stap 2 selecteert u de mededeling(en) u wilt opnemen in de nota.
 • In stap 3 geeft u optioneel een toelichting en genereert u de NvI.
 • Wilt u de NvI publiceren? Voer daarvoor de bijbehorende taak op het dashboard uit.

Telling

Mededelingen worden als volgt geteld: M + n. Dus M1, M2 etc. Zo is direct duidelijk dat het om een mededeling gaat, en niet om een vraag. De telling van vragen is numeriek: 1, 2 etc. Op het scherm kunt u via een uitklaplijst wisselen tussen mededelingen in de aanmeldfase (indien aan de orde) en mededelingen in de inschrijffase. De uitklaplijst wordt ongeacht de gekozen aanbestedingsprocedure getoond.

Werking per procedure

Openbare procedures:

 • Aanbestedende diensten kunnen mededelingen toevoegen vanaf de publicatiedatum van de aankondiging van de opdracht tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen.

Niet-openbare procedures:

 • In de aanmeldfase kunnen aanbestede diensten mededelingen toevoegen vanaf de publicatiedatum van de aankondiging van de opdracht tot de termijn voor ontvangst van verzoeken tot deelname.
 • In de inschrijffase kunnen aanbestedende diensten mededingen toevoegen vanaf de datum van het moment van versturen van de uitnodiging tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen.

Onderhandse aanbestedingsprocedures + onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking:

 • Aanbestedende diensten kunnen mededelingen toevoegen vanaf het moment van versturen van de uitnodiging tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen.

Werking voor ondernemingen

 • Ondernemingen zien op het dashboard van een aanbesteding bij Vraag en antwoord het tabblad Mededelingen. Hier vindt u de mededeling(en) van de aanbestedende dienst en wanneer die zijn toegevoegd.
 • U kunt de mededeling ook via het aankondigingenplatform bekijken onder Vraag en antwoord. Of in de nota van inlichtingen (NvI) als de aanbestedende dienst de mededeling hierin opgenomen heeft.
 • Als een mededeling nog niet is bekeken door iemand van uw aanbestedingsteam, wordt deze dikgedrukt weergegeven in het mededelingenoverzicht in de Vraag- en antwoordmodule.
 • Op het scherm kunt u via een uitklaplijst wisselen tussen mededelingen in de aanmeldfase (indien aan de orde) en mededelingen in de inschrijffase. De uitklaplijst wordt ongeacht de gekozen aanbestedingsprocedure getoond.

Tip: Controleer via Inloggen > Persoonlijke instellingen (tandwiel) of u deze notificatie heeft aanstaan: Vragen en antwoorden (inclusief mededelingen) bij uw aanbestedingen doorsturen. In dat geval ontvangt in TenderNed en per e-mail een bericht dat er een nieuwe mededeling is in de aanbesteding waarbij u betrokken bent. Kiest u voor de optie 'Niet' dan ontvangt u alleen een bericht in TenderNed.

Functionaliteit wordt nog uitgebreid

TenderNed werkt aan enkele aanvullende functionaliteiten:

 • Op termijn kunnen aanbestedende diensten mededelingen ook meenemen in de data-export van een aanbesteding.
 • Voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers wordt het mogelijk om de mededelingen in een CSV-bestand te downloaden, net als bij Vraag en antwoord.
 • Als een gebruiker heeft ingesteld dat hij 1x per dag een notificatie wil ontvangen van nieuwe vragen en antwoorden (inclusief mededelingen), ontvangt hij nu een e-mail per mededeling en per aanbesteding. Dit wordt nog aangepast in 1x per dag 1 e-mail met daarin alle mededelingen, dus niet meer per aanbesteding afzonderlijk.

Zodra de uitbreidingen live komen informeren we u hierover.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl