Verplicht aanbesteden in percelen

Nieuws | 9 februari 2023

Oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe aankondigingsformulieren gepland, de zogeheten eForms. Om de impact van de nieuwe formulieren zo klein mogelijk te houden voeren we regelmatig wijzigingen door waarmee we voorsorteren op de eForms. Zo is het verplicht aanbesteden in percelen nieuw. Vooruitlopend hierop voert TenderNed op 15 februari een wijziging door die gebruikers verplicht aan te besteden in 1 of meerdere percelen.

Wat wijzigt er voor mij?

Voor 15 februari maakt u als aanbestedende dienst in de basiskenmerken de keuze of u gebruikmaakt van percelen. Vanaf 15 februari is dit niet meer mogelijk. In het dashboard van de aanbesteding is het onderdeel Percelen standaard opgenomen. De gebruiker heeft alleen de keuze om aan te geven in hoeveel percelen er aanbesteed wordt.

1 perceel mag ook

De vraag is dus niet meer of percelen van toepassing zijn maar hoeveel. Nu lijkt in eerste instantie deze wijziging veel impact te hebben, maar dat valt in de praktijk wel mee. Is de aanbesteding niet in percelen op te splitsen? Dan maakt u simpelweg 1 perceel aan.

Wat gebeurt er met mijn lopende aanbestedingen?

Heeft u een aanbesteding lopen zonder percelen? Hierop heeft deze wijziging geen impact. De wijziging is alleen van toepassing op aanbestedingen die u nieuw aanmaakt. Wanneer de eForms eind oktober live gaan zorgen wij ervoor dat u de lopende aanbestedingen zonder percelen eenvoudig kan aanpassen om ze te laten voldoen aan de eisen van de eForms.

Wat brengt de toekomst?

De komende maanden mag u van ons nog meer wijzigingen verwachten die voorsorteren op de komst van de eForms. Houd daarom onze website goed in de gaten.

Blijf op de hoogte

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl