Herontwerp en andere verbeteringen TenderNed

Nieuws | 10 februari 2021

De modernisering van de applicatie gaat voorspoedig. We hebben inmiddels ruim 200 van 255 schermen voor aanbestedende diensten gedaan. Deze schermen zijn opnieuw ontworpen, soms is de interactie aangepast, enkele schermen zijn verwijderd.

We verwachten het redesign in de zomer af te ronden. Daarnaast blijven we grote en kleinere verbeteringen doorvoeren. Hierbij nemen we de wensen van onze gebruikers als uitgangspunt.

Recente verbeteringen

Enkele voorbeelden van recente verbeteringen zijn:

  • In de vraag- en antwoordmodule is het nu mogelijk om bij het beantwoorden van vragen te kiezen voor 'opslaan en volgende'
  • Voor speciale-sectorbedrijven zijn er meer mogelijkheden om aan te geven dat vertrouwelijke velden niet gepubliceerd mogen worden. Er kan specifieker aangegeven worden wat wel of niet gepubliceerd mag worden
  • Voor aanbestedende diensten is het nu mogelijk om bij het opvoeren van een gunning specifiek te vermelden dat een perceel niet gegund wordt
  • Op het aankondigingenplatform worden nu standaard aankondigingen van de ‘afgelopen maand’ getoond in plaats van ‘afgelopen week’
  • Bij het overzicht Onbeantwoorde vragen bij Vraag en Antwoord is voor de aanbestedende dienst nu zichtbaar op welk tijdstip de vraag is ingediend
  • Bij Vraag en Antwoord is voor de aanbestedende dienst nu direct zichtbaar dat de vraag individueel gesteld is

De komende maanden volgen er nog meer verbeteringen.

Zie ook

Bekijk alle verbeteringen in de Release Notes.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl