Nieuws

Drie schermen vernieuwd

Met de release van 2 oktober 2019 zijn er meerdere schermen gemoderniseerd en is er gestart met het tekstueel aanpassen van de bijbehorende berichten en meldingen.

3 oktober 2019

Dashboard en Vraag en antwoord vernieuwd

In de release van 18 september 2019 heeft het dashboard bij een aanbesteding een nieuw ontwerp gekregen. Daarnaast is het scherm beantwoorden van de gunningscriteria ge├╝pdatet. Ook hebben we Vraag en antwoord gebruiksvriendelijker gemaakt door een nieuw design en nieuwe functionaliteiten. Deze verbeteringen gelden alleen voor de ondernemerskant van de applicatie.

18 september 2019

Schermen Aanbestedingsberichten gemoderniseerd

In de release van 21 augustus 2019 zijn meerdere schermen live gegaan met een nieuw ontwerp. Ook is er een correctie op de eisen die mogelijk zijn bij Werken, en hebben we het sluitingstijdstip bij een marktconsultatie duidelijker gemaakt.

22 augustus 2019

Scherm overzicht Eisen aangepast voor ondernemers

Het scherm met een overzicht van de eisen bij een aanmelding en inschrijving zijn gemoderniseerd. Via dit scherm kunnen ondernemers elke eis afzonderlijk bekijken en beantwoorden.

7 augustus 2019

MVI-zelfevaluatie tool helpt overheden beter maatschappelijk verantwoord inkopen

Steeds meer overheden kopen maatschappelijk verantwoord in. Om te weten of ze hun ambities op dit gebied halen, kunnen ze hun prestaties inzien, evalueren en monitoren met behulp van de MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET).

Deze gratis tool is door PIANOo ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meesten gebruikers zijn gemeenten, maar ook binnen de Rijksoverheid wordt de tool momenteel uitgerold. De eerste reacties en resultaten zijn positief, het aantal gebruikers groeit.

23 juli 2019

Aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform. In de eerste twee kwartalen van 2019 zijn 9096 aankondigen gepubliceerd, waaronder 59 gegunde opdrachten van onderhandse procedures.

16 juli 2019
Naar boven