Nieuws

Cursusomgeving beschikbaar voor aanbestedende diensten

Wilt u als aanbestedende dienst met collega’s oefenen in het werken met TenderNed, of uitproberen hoe uw aanbesteding er in het dashboard van de ondernemer uitziet? Vraag dan een account aan voor de online cursusomgeving van TenderNed.

6 februari 2019

Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

6 februari 2019

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2018

In het tweede half jaar van 2018 zijn op TenderNed 8.823 aankondigingen gepubliceerd. De informatie uit deze aankondigingen is toegevoegd in de dataset over 2018. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. In de dataset zijn - op verzoek van gebruikers - nu ook de Kamer van Koophandel (KvK) nummers van gegunde ondernemingen opgenomen (Kolom KvK-nummer).

31 januari 2019

ESPD/UEA-tool van Europese Commissie stopt per 29 april 2019

Vanaf 29 april 2019 is de ESPD-tool van de Europese Commissie niet meer beschikbaar voor het genereren of invullen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA of ESPD). De tool is in 2016 ontwikkeld op basis van de tekst van Verordening 2016/7. De Commissie gaat ervan uit dat ieder land op haar eigen wijze een elektronische versie van het UEA ter beschikking stelt. In Nederland kunnen aanbestedende diensten gebruik blijven maken van de UEA-module in TenderNed of een gelijksoortige module in andere systemen. Daarnaast kunnen zij het interactieve pdf-formulier gebruiken.

29 januari 2019

Aankondigingenplatform toont standaard aankondigingen afgelopen week

Op verzoek van een groot aantal gebruikers is het zoeken op de meest actuele publicaties vereenvoudigd. Het zoekfilter voor Publicatiedatum op het Aankondigingenplatform is voortaan standaard ingesteld op de afgelopen week. Wilt u ook zoeken naar aankondigingen die eerder gepubliceerd zijn? Verwijder dan het ingestelde filter voor publicatiedatum of voer een nieuwe periode in onder het filter ‘Publicatiedatum’ (onder ‘Meer filters’).

24 januari 2019

Nieuw scherm én nieuwe vormgeving applicatie voor ondernemers

Gebruikers die gekoppeld zijn aan een onderneming hebben een nieuw scherm in het dashboard van hun aanbestedingen. Het scherm ‘Details aanbesteding’ bevat relevante kenmerken van de aankondiging, overzichtelijker weergegeven op één pagina. Hiermee is de eerste stap gezet in het gefaseerd doorvoeren van onze vernieuwde, gerenoveerde applicatie.

18 december 2018
Naar boven