Aankondigingen publiceren uit een ander aanbestedingssysteem

In Nederland bestaan er naast TenderNed meerdere commerciële aanbestedingssystemen die een koppeling hebben met TenderNed. Als u aanbesteedt via zo’n platform, dan worden uw aankondigingen ook op TenderNed gepubliceerd. Daarvoor moet u wel geregistreerd zijn in TenderNed en moet het betreffende platform zijn aangesloten op TenderNed.

De volgende systemen zijn op TenderNed aangesloten (deze heten Tsenders):

Tsender koppelen aan TenderNed

STAP 1 Registreer uw organisatie in TenderNed

De meeste Nederlandse aanbestedende diensten staan al geregistreerd. Is dat niet zo, dan moet u uw aanbestedende dienst eerst registreren.

STAP 2 Noteer uw aansluitnummer

U heeft een TenderNed-aansluitnummer nodig voor de koppeling van de Tsender met TenderNed. U vindt uw aansluitnummer door in TenderNed via Instellingen naar Gegevens te gaan. Dit kan alleen iemand uit uw organisatie met in TenderNed de autorisatierol Lokaal beheerder

STAP 3 Vul uw TenderNed-aansluitnummer in op uw aanbestedingssysteem

Hoe de koppeling via het aansluitnummer precies werkt is afhankelijk van het platform dat u gebruikt.

STAP 4 Plaats de aankondiging in het systeem van uw Tsender

U plaatst uw aankondigingen in het platform waarmee u werkt. Door de koppeling verschijnt uw aankondiging ook op TenderNed.

STAP 5 Controleer de gepubliceerde aankondiging

Het is uw verantwoordelijkheid dat een aankondiging (conform de wettelijke eisen) op TenderNed verschijnt. Controleer daarom altijd of uw aankondiging daadwerkelijk op TenderNed is gepubliceerd.

STAP 6 Publicatie op TED

De Tsender bepaalt of TenderNed uw aankondiging verstuurt naar TED (Tenders Electronic Daily), of dat de betreffende Tsender dat doet.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl