Aanbesteding verwijderen of vroegtijdig beëindigen

U kunt zonder te gunnen een aanbesteding vroegtijdig beëindigen. Redenen voor vroegtijdige beëindiging kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen inschrijver is om aan te gunnen, of dat het minimaal aantal inschrijvers niet gehaald is. Een aanbesteding verwijderen kan alleen vóór publicatie.

Aanbesteding verwijderen

U kunt alleen aanbestedingen verwijderen die nog niet zijn gepubliceerd. De status van de aanbesteding is dan nog In voorbereiding.

 • Ga naar Mijn aanbestedingen.
 • Kies het prullenbak-icoon naast de aanbesteding die u wilt verwijderen.
 • Bevestig dat u het zeker weet, als u het zeker weet.
 • Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder de aanbesteding die u heeft verwijderd.

Perceel verwijderen

U kunt alleen percelen verwijderen die nog niet zijn gepubliceerd. De status van de aanbesteding is dan nog In voorbereiding.

 • Ga via het dashboard van de aanbesteding naar Percelen.
 • Kies het prullenbak-icoon naast het perceel dat u wilt verwijderen.
 • Bevestig dat u het zeker weet, als u het zeker weet.
 • Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder het perceel dat u heeft verwijderd.

Aanbesteding vroegtijdig beëindigen

Een gepubliceerde aanbesteding kunt u vroegtijdig beëindigen.

Als uw publicatie ook naar TED (Tenders Electronic Daily) is verstuurd, dan kunt u hem pas vroegtijdig beëindigen als hij bij TED de status Gepubliceerd heeft. De aankondiging van de vroegtijdige beëindiging is wel direct zichtbaar op TenderNed.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies daar voor de taak Vroegtijdige beëindiging publiceren. Deze taak is alleen actief als u minimaal één eerdere publicatie gedaan heeft.
 • Volg hierna de instructies op het scherm.
 • Vul de TAN-code in die u per SMS heeft ontvangen om de aanbesteding te beëindigen.

Als u een aanbesteding die op TED gepubliceerd is niet met deze taak afrondt, dan kan TED na 100 dagen per mail gaan vragen waarom u de procedure niet heeft beëindigd.

Alleen vooraankondiging gepubliceerd, of gegadigden nog niet uitgenodigd

In twee gevallen hoeft u de aanbesteding niet te beëindigen:

 • U heeft alleen een vooraankondiging gepubliceerd, maar nog geen aankondiging.

 • U heeft bij een onderhandse procedure de gegadigden geselecteerd, maar nog niet uitgenodigd.

U kunt dan het dossier handmatig verhuizen naar het tabblad Afgerond door bovenin het dashboard op de gelijknamige link te klikken.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl