Aankondigingen publiceren op TenderNed

Aanbestedende diensten moeten hun aankondigingen publiceren op TenderNed. Als u TenderNed als aanbestedingssysteem gebruikt, dan publiceert u uw aankondigingen direct en automatisch op TenderNed. Werkt u met een ander systeem, dan verloopt de publicatie via een koppeling.

Welke aankondigen moet u op TenderNed publiceren?

U moet uw opdracht aankondigen op TenderNed als de waarde ervan gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden. Verplicht aankondigen geldt voor alle Europese procedures met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Bij opdrachten met een waarde lager dan de Europese drempelwaarden heeft u meer vrijheid. Maar als u kiest voor een procedure die openstaat voor de hele markt, dan moet u ook deze opdracht verplicht aankondigen op TenderNed.

Lees meer over aankondigen bij PIANOo

Publiceren op TenderNed

Gebruikt u TenderNed dan staan uw aankondigen uiterlijk na 48 uur automatisch op het aankondigingenplatform van TenderNed. Gebruikt u een ander systeem, dan verschijnen uw aankondigingen met behulp van de importkoppeling ook op TenderNed. U moet daarvoor wel geregistreerd staan in TenderNed.

TenderNed is ingericht op basis van de standaardformulieren voor overheidsopdrachten van de Europese Commissie. De applicatie ondersteunt u in het naleven van de aanbestedingsregels.

Koppeling met TED

Europese aanbestedingen moet u zowel op het TenderNed Aankondigingenplatform als op Tenders Electronic Daily (TED) publiceren. Via TenderNed worden de aankondigingen van Europese aanbestedingen automatisch bij TED aangeboden voor publicatie.

Bij nationale procedures kunt u ervoor kiezen om ook op TED te publiceren. Als u binnen een aanbesteding heeft aangegeven vrijwillig op TED te willen publiceren, dan wordt elke daaropvolgende aankondiging ook op TED gepubliceerd.

Europese aankondigingen

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed maar uiterlijk 48 uur na verzending aan TED, afhankelijk van het moment van verzenden.

Maandag tot en met donderdag

 • Aankondigingen die vóór 12.00 uur zijn verstuurd, staan uiterlijk de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live
 • Aankondigingen die na 12.00 uur zijn verstuurd, staan de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live óf anders een dag later rond 9.00 uur.

Let op: TED voert steekproefsgewijs controles uit, dus een uitzondering is mogelijk.

Vrijdag

 • Aankondigingen die op vrijdagen zijn verstuurd, verschijnen 48 uur later op het aankondigingenplatform van TenderNed. Op TED verschijnt de publicatie maandagochtend rond 9.00 uur.

Wel/geen vertraging

De vertraging geldt voor de volgende aankondigingen:

 • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
 • Aankondiging van de opdracht
 • Aankondiging van de gegunde opdracht
 • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
 • Wijziging van de opdracht

Voor de volgende aankondigingen geldt een uitzondering. Deze worden wel direct gepubliceerd:

 • Rectificatie
 • Vroegtijdige beëindiging

Nationale aankondigingen

Voor nationale aankondigingen geldt dit niet. Deze zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Een uitzondering hierop is wanneer u er vrijwillig voor kiest om de aankondiging naar TED te sturen. Dan gelden dezelfde regels als voor Europese aankondigingen.

Attenderingen

Via het interesseprofiel kunt u aangeven, dat u op de hoogte gehouden wilt worden van interessante aanbestedingen. Hierbij kunt u kiezen: u ontvangt de attenderingen direct of dagelijks.

 • Direct: een attendering wordt direct verstuurd na publicatie op het aankondigingenplatform.
 • Dagelijks: rond middernacht wordt gekeken welke aankondigingen de afgelopen 24 uur zijn gepubliceerd. Staan hier aankondigingen bij die passen bij uw interesseprofiel, dan ontvangt u vervolgens een attendering.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl