In 6 stappen aanbesteden via TenderNed

Als u als gebruiker bent gekoppeld aan een aanbestedende dienst, dan kunt u in TenderNed een aanbesteding aanmaken, een eventuele aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

STAP 1 Maak uw aanbesteding en publiceer een aankondiging op TenderNed

U maakt een aanbesteding aan in TenderNed. Daarna publiceert u de aankondiging van deze aanbesteding. Hierbij geeft u aan dat ondernemingen via TenderNed op uw aanbesteding kunnen aanmelden of inschrijven.

STAP 2 Beantwoord vragen over de aanbesteding

U kunt de vragen van ondernemers direct in TenderNed beantwoorden, waardoor alle ondernemingen snel geïnformeerd zijn.

STAP 3 Ontvang aanmeldingen of inschrijvingen in de kluis

Als ondernemingen alle eisen en criteria hebben beantwoord, dan kunnen zij zich aanmelden of inschrijven door hun aanmelding of offerte in de digitale kluis te plaatsen. Ondernemingen hebben tot de sluitingstermijn van de kluis de gelegenheid de ingediende aanmelding/inschrijving in te trekken, aan te passen en opnieuw in te dienen.

STAP 4 Open de kluis

Als de sluitingstermijn van de aanmelding of inschrijving op de aanbesteding is verlopen, dan kunt u de digitale kluis openen. Dit gebeurt volgens het vier-ogen-principe. Dat betekent dat u de kluis alleen kunt openen door tegelijk in te loggen met een daartoe geautoriseerde collega, die lid is van het aanbestedingsteam.

STAP 5 Beoordeel de aanmeldingen of inschrijvingen

Na het openen van de kluis kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen. Dit kan in TenderNed, maar dat hoeft niet. Bij een aanbesteding op BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) kunt u ervoor kiezen om eerst te beoordelen op kwaliteit. De prijzen van de inschrijvingen blijven dan gesloten totdat de kwalitatieve criteria zijn beoordeeld.

STAP 6 Verstuur uw selectie- of gunningsbeslissing

Na de beoordeling verstuurt u uw selectie- of gunningsbeslissing naar de gegadigden of inschrijvers. Na het verlopen van de opschortende termijn, verstuurt u het definitieve gunningsbericht. Tot slot publiceert u de gunning openbaar op TenderNed, als de gekozen procedure daarom vraagt.

Na de afronding van de aanbesteding adviseren wij u het complete dossier te exporteren, zodat u het kunt archiveren. Let op dat TenderNed geen archieffunctie heeft.

Onderhands aanbesteden

Via TenderNed kunt u ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl