Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren

Door het versturen van de voorgenomen en definitieve gunning zijn de betrokken ondernemers geïnformeerd. Om de gunning openbaar bekend te maken moet u de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren uitvoeren.

STAP 1 Voeg de onderneming(en) toe aan wie gegund is

Voordat de aankondiging van de gegunde opdracht gepubliceerd kan worden, moet u eerst de ondernemingen aan wie gegund is selecteren of toevoegen.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Gunningen onder Ondernemingen en voeg de gunning toe.
 • Selecteer een onderneming via Onderneming selecteren uit de TenderNed inschrijvingen als de aanbesteding volledig digitaal via TenderNed afgehandeld is of Handmatig een onderneming toevoegen als u TenderNed alleen gebruikt heeft om te publiceren.
 • Vul alle overige gegevens in en kies Opslaan.
 • Bij het label Definitieve waarde moet u kiezen uit 2 opties:
  • bij de eerste optie vult u een exacte waarde in
  • bij de tweede voert u de range van de offerteprijzen op

Het opgeven van 1 van deze waarden is verplicht. Let op: bij het gunnen van een concessieovereenkomst moet u een exacte waarde invoeren.

STAP 2 Publiceer uw aankondiging van een gegunde opdracht

U publiceert uw aankondiging van de gegunde opdracht op dezelfde manier als een aankondiging van een aanbesteding. Let erop dat u gunningen opvoert in het dashboard, zodat dit ook naar voren komt in de publicatie.

Maak de publicatie van uw gegunde opdracht aan

Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Kies Aankondiging publiceren onder Taken. U publiceert uw aankondiging vervolgens in 4 stappen:

 1. Vul de instellingen van uw aankondiging in: Als het om een Europese aanbesteding gaat, dan wordt de aankondiging automatisch ook naar TED verstuurd. Als het een nationale aanbesteding is, dan kunt u ervoor kiezen om de aankondiging ook op de TED te publiceren.
 2. TenderNed controleert vervolgens of alle aanbestedingsgegevens aanwezig zijn voor publicatie.
 3. Controleer alle gegevens van uw aankondiging voordat u publiceert. Via Publicatie downloaden als PDF bekijkt u hoe uw aankondiging eruitziet na publicatie. Ziet deze er volledig uit? Klik dan op Volgende stap.
 4. Bevestig de publicatie door de TAN-code die u per SMS ontvangt in te vullen. Klik daarna op Verzenden.

U ontvangt een bevestiging van uw publicatie in uw berichtenbox. Tenders Electronic Daily (TED) heeft meer tijd nodig om de aankondiging te plaatsen. TenderNed is hiervan afhankelijk. De aankondiging staat binnen 5 werkdagen op het aankondigingenplatform van TED.

Let op: niet iedereen mag een aankondiging publiceren

Alleen de autorisatierollen Lokaal beheerder en Procesleider mogen publiceren. Heeft u geen publicatierechten, dan kunt u de publicatie wel voorbereiden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl