Aanbestedingsproces doorlopen in TenderNed

In TenderNed kunt u een aanbesteding aanmaken, de aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

TenderNed is ingericht op basis van de standaardformulieren voor overheidsopdrachten van de Europese Commissie. De applicatie ondersteunt u in het naleven van de aanbestedingsregels.

Aanbesteding aanmaken

Bij een nieuwe aanbesteding vult u eerst alle basiskenmerken in van uw opdracht, en daarna de specifieke gegevens. Vervolgens vult u de eisen, selectiecriteria en gunningscriteria in, en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Lees meer over het aanmaken van een aanbesteding

Aankondiging publiceren

Heeft u alle gegevens van uw aanbesteding ingevuld? Dan maakt u uw opdracht bekend aan ondernemingen, door een aankondiging te publiceren op TenderNed. Of -bij een onderhandse procedure- een aantal ondernemingen uit te nodigen voor deelname.

Lees meer over het publiceren van een aankondiging

Aanbesteding wijzigen na publicatie

Is de planning gewijzigd? Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd bij een aanbesteding? Of bent u informatie vergeten? Dan kunt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding zelf wijzigen. U moet de wijziging vervolgens kenbaar maken via een rectificatie.

Lees meer over het wijzigen van een aanbesteding na publicatie

Communiceren met ondernemers

In een aanbesteding kunt u op meerdere manieren communiceren met ondernemers. U kunt hun vragen beantwoorden en deze verzamelen in een Nota van inlichtingen. Daarnaast kunt u berichten sturen en ontvangen.

Lees meer over communiceren met ondernemers

De kluis openen

U kunt de kluis openen zodra de termijn voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen of aanmeldingen is verlopen. Dat doet u altijd samen met een collega. Zodra de kluis open is kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen.

Lees meer over het openen van de kluis

Beoordelen en gunnen

Nadat u de kluis heeft geopend kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen bekijken en beoordelen. Daarna verstuurt u de resultaten van de beoordeling of de gunningsbeslissing. Tot slot verstuurt u de definitieve gunning. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u de gegunde opdracht wijzigen.

Lees meer over beoordelen en gunnen

Aanbesteding verwijderen of vroegtijdig beëindigen

U kunt zonder te gunnen een aanbesteding vroegtijdig beëindigen. Een aanbesteding verwijderen kan alleen vóór publicatie.

Lees meer over het verwijderen of vroegtijdig beëindigen van een aanbesteding

Rapportages maken en archiveren

U kunt TenderNed rapportages laten maken over een aanbestedingsdossier of over uw organisatie. Daarnaast kunt u complete aanbestedingsdossiers exporteren. Hierdoor kunt u uw aanbestedingen archiveren. U kunt de data ook gebruiken voor analyses.

Lees meer over het maken en archiveren van rapportages

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl