Sociale en andere specifieke diensten aanbesteden

Gaat u een sociale en andere specifieke dienst aanbesteden, dan geldt een vereenvoudigde procedure. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridisch diensten.

STAP 1 Maak een aanbesteding aan

U start door een aanbesteding aan te maken:

 • Klik op Mijn Aanbestedingen en daarna op Aanbesteding aanmaken.
 • Selecteer onder Type opdracht de optie Het betreft sociale en andere specifieke diensten.
 • Volg de 4 stappen in de wizard en vul daarna de aanbesteding verder aan via het dashboard.

STAP 2 Publiceer de (voor)aankondiging

 • Voer de taak Vooraankondiging publiceren of Aankondiging publiceren uit in het dashboard van de aanbesteding.

STAP 3 Publiceer de gunning

Het publiceren van de gunning is afhankelijk van de situatie:

Aankondiging

Na het publiceren van een aankondiging voert u eerst een gunning op via de optie Ondernemingen > Gunningen. Vervolgens voert u de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren uit.

Vooraankondiging

Heeft u een vooraankondiging gepubliceerd? Het is in TenderNed niet mogelijk om direct na een vooraankondiging de aankondiging van de gegunde opdracht te publiceren. Voer de volgende acties uit om de gunning te publiceren:

1. Kopieer de aanbesteding

 • Kies in het dashboard van de vooraankondiging onder Opties voor Deze aanbesteding kopiëren.

2. Pas de procedure aan

 • Ga vervolgens naar Opdracht > Basiskenmerken > Wijzigen.
 • Kies bij Procedure voor Onderhandeling zonder bekendmaking.
 • Volg de stappen in de wizard en vul daarna de aanbesteding verder aan via het dashboard.

3. Publiceer de gunning

 • Voer in het dashboard onder Gunningen eerst de gunning op.
 • Bij het publiceren van de aankondiging van de gegunde opdracht kan onder de Nadere inlichtingen een verwijzing worden opgenomen naar de vooraankondiging.
 • De vooraankondiging kan vervolgens vroegtijdig beëindigd worden met eveneens een verwijzing naar de gunning onder de Nadere inlichtingen.

Concessieovereenkomst publiceren i.c.m. sociale en andere specifieke diensten

Het is niet mogelijk om in TenderNed een vooraankondiging te publiceren voor het aanbesteden van een concessieovereenkomst. Wilt u een vooraankondiging publiceren bij een concessieovereenkomst in combinatie met sociale en andere specifieke diensten? Dat kan op 2 manieren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl