Stappenplan aanbestedende dienst registreren in TenderNed

De meeste aanbestedende diensten staan al geregistreerd op TenderNed. Daarom komt het niet vaak voor dat een aanbestedende dienst moet worden geregistreerd. Maar het kan natuurlijk wel. Volg in dat geval onderstaande stappen.

Check eerst of uw organisatie al geregistreerd staat

Voordat u uw organisatie gaat registreren kunt u zelf controleren of ze al geregistreerd staat op TenderNed. Ga hiervoor naar het aankondigingenplatform en gebruik het filter Aanbestedende dienst.

Nieuwe aanbestedende dienst registreren

 • Ga naar TenderNed.nl.
 • Kies Inloggen / Registreren.
 • Kies voor Aanbestedende diensten vervolgens.
 • Een nieuwe gebruiker registreren en tot slot.
 • Registreer een nieuwe Aanbestedende dienst.

Volg vervolgens de stappen en vul alle gegevens in

 • Vul uw persoonlijke gegevens in en bedenk een unieke gebruikersnaam en wachtwoord, hiermee logt u voortaan in.
 • Vul uw contactgegevens in.
 • Kies Volgende.
 • Vul de TAN-code in die u per SMS ontvangt.
 • Vul vervolgens de organisatiegegevens in.
 • En de voorkeuren die uw organisatie wil gebruiken bij aanbestedingen. Zoals type organisatie, juridisch kader en hoofdactiviteit.
 • Rond af met Registreer.

TenderNed controleert nu uw aanvraag

Uw aanvraag kan worden afgewezen als uw organisatie al geregistreerd staat in TenderNed, of als uw organisatie niet aanbestedingsplichtig is.

Activeer het account van uw organisatie

Na de registratie moet u uw organisatie activeren met een activeringscode. Na goedkeuring van uw aanvraag e-mailen we naar u en de directie van uw organisatie de activeringscode, ter controle van uw mandaat.

Log via het tabblad Aanbestedende diensten in op TenderNed en vul de activeringscode in.

Activeringscode beperkt bruikbaar

U kunt de activeringscode gebruiken tot 31 dagen na registratie van uw organisatie. Daarna verloopt de code en moet u uw organisatie opnieuw registreren.

U bent Lokaal beheerder

Omdat u de aanbestedende dienst registreert, heeft u automatisch de autorisatierol Lokaal beheerder voor uw organisatie. Met deze rol heeft u alle rechten in TenderNed. Na de registratie kunt u anderen uitnodigen en hen bevoegdheden geven.

Tip: Maak ook iemand anders lokaal beheerder, zodat aanbestedingen ook door kunnen gaan als u afwezig bent.

Alleen aanbestedingsplichtige organisaties

Alleen organisaties die volgens de aanbestedingswet aanbestedingsplichtig zijn, kunnen zich op TenderNed registreren als aanbestedende dienst.

Ook een samenwerking van aanbestedingsplichtige organisaties kan zich registreren als aanbestedende dienst. Een niet-aanbestedingsplichtige organisatie wordt in beginsel niet toegelaten tot TenderNed. Alleen wanneer een niet-aanbestedingsplichtige organisatie een project uitvoert dat wel aanbestedingsplichtig is, kan de organisatie zich bij TenderNed registreren als aanbestedende dienst. Dit brengt de verplichting mee dat de organisatie de Aanbestedingswet 2012 volgt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisatie zelf.

Aanbestedende dienst heeft al een TenderNed-account

Wilt u werken namens een aanbestedende dienst die al in TenderNed staat, dan moet de Lokaal beheerder van die aanbestedende dienst u uitnodigen in TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl