Onderhandse aanbesteding wijzigen

U kunt na het selecteren van ondernemingen nog wijzigingen aanbrengen.

Wijzig de aanbesteding

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • En wijzig de aanbesteding.
  • Voer vervolgens de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
  • Geef aan of u nieuwe of gewijzigde documenten mee wilt sturen.
  • TenderNed genereert een overzicht van de wijzigingen.
  • Tenslotte kunt u in een bericht een toelichting geven op de wijzigingen.

Uitnodiging ondernemingen intrekken

U kunt ondernemingen uit uw selectie verwijderen tot de sluiting van de kluis. Het dashboard van de onderneming wordt dan niet meer geactualiseerd. Mochten zij al gegevens in de kluis hebben gedaan, dan worden deze eruit gehaald.

Vroegtijdig beëindigen

U kunt een onderhandse aanbesteding ook vroegtijdig beëindigen. Dit communiceert u alleen met de ondernemingen die betrokken zijn bij de onderhandse aanbesteding. Klik hiervoor op de taak Vroegtijdige beëindiging aanbesteding versturen in het dashboard.

Geen inschrijvingen

Wanneer er geen inschrijvingen zijn, dan kunt u met een knop de aanbesteding verplaatsen naar het tabblad Afgerond, zonder deze vervroegd te beëindigen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl