Definitieve gunning van uw aanbesteding versturen

Als u geen bezwaren heeft ontvangen op de voorgenomen gunning, verstuurt u definitieve gunning. Dit wordt ook wel het bericht van geen bezwaar genoemd

Ga naar het dashboard van de aanbesteding

  • Kies op het dashboard de taak Definitieve gunning versturen.
  • Er verschijnt een wizard. Hierin worden automatisch (per perceel) de ondernemingen met de hoogste score klaargezet.

De wizard controleert of alle eisen van de ondernemingen door u akkoord zijn bevonden (bij een openbare procedure), en of er een score is toegekend aan de ondernemingen. Bij een raamovereenkomst ziet u de ondernemingen met de hoogste score voor het aantal gegunden dat door u is ingesteld.

  • U kunt nog wijzigingen aanbrengen. Bijvoorbeeld als u aan zowel de nummer 1 als nummer 2 wilt gunnen, dan kunt u de nummer 2 in deze stap toevoegen.
  • Ook kunt u documenten toevoegen voor de ondernemingen die u de definitieve gunning gaat sturen.
  • Daarna kunt u de individuele berichten aanpassen en versturen.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl