Concessieovereenkomst publiceren met sociale/andere specifieke dienst

Wilt u een vooraankondiging publiceren bij een concessieovereenkomst in combinatie met sociale en andere specifieke diensten? Dat kan op 2 manieren.

Optie 1: Publiceren via 2 dossiers

STAP 1 Maak een aanbesteding aan voor de vooraankondiging

U start door een aanbesteding aan te maken. Volg de stappen in de wizard en vul daarna de aanbesteding verder aan via het dashboard.

 • Klik op Mijn Aanbestedingen en daarna op Aanbesteding aanmaken.
 • Volg de 4 stappen in de wizard. Geef bij de naam van de aanbesteding aan dat het een Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten betreft.
 • In het dashboard onder Procedure kunt u bij de Nadere toelichtingen aangeven dat het niet mogelijk is om een vooraankondiging te publiceren voor het aanbesteden van een concessieovereenkomst. En dat de gegunde opdracht via een nieuw dossier wordt gepubliceerd.

STAP 2 Publiceer de vooraankondiging

 • Voer de taak Vooraankondiging publiceren uit in het dashboard van de aanbesteding.

STAP 3 Kopieer de aanbesteding

 • Kies in het dashboard van de vooraankondiging voor Deze aanbesteding kopiëren.

STAP 4 Pas de procedure aan

 • Ga vervolgens naar Opdracht > Basiskenmerken > Wijzigen.
 • Kies bij Procedure voor Onderhandeling zonder bekendmaking.
 • Kies bij Aard van de opdracht voor Concessieovereenkomst.
 • Voer in het dashboard onder Gunningen eerst de gunning op.

STAP 5 Publiceer de gunning

 • Bij het publiceren van de aankondiging van de gegunde opdracht kunt u onder de Nadere inlichtingen een verwijzing opnemen naar de vooraankondiging.
 • De vooraankondiging kunt u vervolgens vroegtijdig beëindigen met eveneens een verwijzing naar de gunning onder de Nadere inlichtingen.

Optie 2: Publicaties via 1 dossier

STAP 1 Maak een aanbesteding aan

 • Geef bij de naam van de aanbesteding aan dat het een Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten betreft.
 • Kies bij Type opdracht > Diensten voor Sociale en andere specifieke diensten.
 • Geef bij Aard van de opdracht aan dat het een Overheidsopdracht betreft.
 • Geef aan dat het een niet-digitale aanbesteding is.
 • In het dashboard onder Procedure kunt u bij de Nadere toelichtingen aangeven dat het niet mogelijk is om een vooraankondiging te publiceren bij een concessieovereenkomst. En dat de vooraankondiging via een aankondiging is gepubliceerd.

STAP 2 Publiceer een aankondiging van de opdracht

 • Voer de taak Aankondiging publiceren uit in het dashboard van de aanbesteding.

STAP 3 Publiceer een gunning van de opdracht

 • Voer in het dashboard onder Gunningen eerst de gunning op.
 • Voer de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren uit in het dashboard van de aanbesteding.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl