Stappenplan gunning publiceren zonder vooraankondiging

Wilt u alleen een gunning publiceren zonder daarvoor de hele aanbestedingsprocedure op TenderNed te doorlopen dan is dat mogelijk.

  • Ga naar Mijn aanbestedingen en kies Aanbesteding aanmaken.
  • Kies bij Stap 2 Procedure voor een Onderhandeling zonder bekendmaking.
  • Kies bij Stap 3 Digitaal inschrijven voor Nee en maak de aanbesteding aan.
  • In het dashboard van de aanbesteding vult u onder Kenmerken, Gegevens aanbestedende dienst, Opdracht en Procedure de verplichte gegevens in.
  • Ga vervolgens in het dashboard onder Ondernemingen naar Gunningen. Voer hier de gunning(en) van de opdracht in.
  • Klik in het dashboard rechts onder Taken op Aankondiging van een gegunde opdracht publiceren. Doorloop de wizard en publiceer de aankondiging.
  • Wilt u vooraf een vrijwillige transparantie kenbaar maken? Dan volgt u dezelfde stappen en klikt u onder Taken op Aankondiging vrijwillige transparantie publiceren.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl