Kluis van uw aanbesteding openen in TenderNed

U kunt de kluis openen zodra de termijn voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen of aanmeldingen is verlopen. Dat doet u altijd samen met een collega. Zodra de kluis open is kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen.

Met 4 ogen en 2 computers

U kunt de kluis alleen openen samen met een daartoe geautoriseerde collega, die op hetzelfde moment ook is ingelogd op TenderNed. Het zogenaamde 4-ogenprincipe. De persoon die de taak Kluis met inschrijvingen / aanmeldingen openen start moet de autorisatierol procesleider of lokaal beheerder hebben. De tweede medewerker mag ook de rol teamlid hebben. 

Een procesleider en teamlid moeten lid zijn van het aanbestedingsteam van de betreffende aanbesteding, voor een lokaal beheerder hoeft dat niet.

Gebruik 2 aparte computers, omdat op 1 computer sessies niet gescheiden kunnen worden - ook niet als een browser tweemaal geopend is.

Strikte rolverdeling tussen u en uw collega

Slechts 1 van u beiden is ‘primair teamlid’ bij de kluisopening. In deze uitleg bent u dit. U nodigt het tweede teamlid uit, daarna voert eerst u een TAN-code in, en daarna doet uw collega dit ook. Hierna kunt u de kluis openen.

Deze rolverdeling en het goed volgen van de stappen is belangrijk. Als u een verkeerde volgorde aanhoudt, dan kunt u de kluis niet openen.

Stappenplan kluis openen

 1. Log beiden in op TenderNed, u en uw collega.
 2. U gaat naar het dashboard van de aanbesteding, uw collega doet dit niet.
 3. U kiest vervolgens de taak Kluis met aanmeldingen openen of Kluis met inschrijvingen openen.
 4. U kiest vervolgens bij het Teamlid uw collega die met u de kluis gaat openen.
 5. U vult de TAN-code in die u per SMS heeft ontvangen, en kiest Volgende stap om verder te gaan.
 6. U blijft op het dashboard van de aanbesteding.
 7. Uw collega gaat nu ook naar het dashboard van de aanbesteding. Hij heeft 10 minuten om zijn code in te voeren, vanaf het moment dat u dat deed.
 8. Uw collega kiest nu ook de taak Kluis met aanmeldingen openen of Kluis met inschrijvingen openen
 9. Uw collega vult nu de TAN-code in die hij per SMS heeft ontvangen.
 10. Onder Voortgang verandert de status van het teamlid in Transactiecode succesvol ingevoerd, zodra hij de code heeft ingevoerd.
 11. De knop Openen kluis wordt nu voor u actief.
 12. U klikt op Openen kluis om de kluis daadwerkelijk te openen. De ondernemingen ontvangen een automatisch bericht dat de kluis geopend is hierin staat het tijdstip van openen, het aantal inschrijvers en diegene die de kluis geopend hebben vermeld. 
 13. De aanmeldingen of inschrijvingen zijn nu toegankelijk op het dashboard.
 14. U kunt nu de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen.

Proces-verbaal kluisopening versturen

Via de taak Proces-verbaal kluisopening versturen kunt u de betrokken ondernemers verder informeren over het openen van de kluis. Het automatisch gegenereerde bericht bevat het tijdstip van het openen van de kluis en de personen die de kluis hebben geopend. Verder staat ook aangegeven welke ondernemers hebben ingeschreven en op welk perceel. Het bericht is door de aanbestedende dienst te wijzigen.

Het tabblad Kosten / prijscriteria

Het tabblad met de kosten of prijsinformatie van inschrijvingen is vergrendeld voor alle medewerkers van de aanbestedende dienst als bij de aanbesteding een kosten- of prijscriterium is opgevoerd. In dat geval komen deze antwoorden van de ondernemer in het tabblad Kosten / prijscriteria terecht, inclusief de documenten die daarbij opgevoerd zijn.

Zowel lokaal beheerders als procesleiders kunnen het tabblad na het openen van de kluis ontgrendelen. Klik daarvoor in het inschrijvingen-tabblad, op het tabblad Kosten / prijscriteria. De inschrijvers krijgen hiervan automatisch bericht. Als u dat bericht niet wilt versturen, dan moet u deze optie uitschakelen in het scherm Gunningscriteria onder Instellingen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl