Relaties aangaan met andere organisaties

U kunt met andere aanbestedende diensten gezamenlijk aanbestedingen uitvoeren, bibliotheken delen of rapportages genereren. Voordat u kunt samenwerken in TenderNed moet u eerst ‘een relatie aangaan’ met die andere organisatie.

Nodig een organisatie uit

 • Ga naar Relaties.
 • Kies vervolgens Organisatie uitnodigen en Selecteer organisatie. En kies de organisatie die u wilt uitnodigen.
 • Geef aan waarvoor u de andere organisatie wilt machtigen: inkooporganisatie vormen, bibliotheek met eisen gebruiken, rapportages genereren.
 • Pas het standaardbericht aan als u wilt en klik op Verzenden.
 • De lokaal beheerder van de organisatie die u heeft uitgenodigd, ontvangt de uitnodiging in zijn berichtenbox. Hij bepaalt of hij de uitnodiging accepteert. U krijgt hiervan een bericht in uw berichtenbox.

Machtigingen bij een relatie wijzigen

U kunt de machtigingen die u heeft afgegeven achteraf wijzigen.

 • Vormt u samen een inkoopcombinatie, of niet?
 • Mag de andere organisatie rapportages genereren op basis van uw gegevens?
 • Mag de andere organisatie uw bibliotheek met eisen gebruiken?

Relaties met een andere organisatie verbreken

U kunt de relatie ook weer verbreken, dan kunt u in TenderNed niet meer samenwerken in een aanbesteding.

 • Ga naar Relaties.
 • Kies vervolgens Verwijderen naast de organisatie die u wilt verwijderen.
 • Bevestig uw keuze.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl