Eisen en gunningscriteria na aankondiging wijzigen

Na de aankondiging van een opdracht kunt u de eisen en de selectie- en gunningscriteria wijzigen of verwijderen. 

Wijzig of verwijder eisen of criteria

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • Kies Eisen of Criteria en vervolgens de eis of het criterium dat u wilt wijzigen.
  • Kies Wijzigen. U ziet dan de gegevens die u mag wijzigen.
  • Pas de gegevens aan of verwijder ze.
  • Bevestig dat u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm.
  • Voer de taak Rectificatie publiceren of Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen op het dashboard uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor alle betrokken ondernemingen en op het aankondigingenplatform.
  • Pas vervolgens ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan via de link op uw dashboard. Hiermee worden de eerder opgeslagen versies overschreven. Bekijk hieronder hoe u dat doet.
  • Voer de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor anderen.

Na publicatie kunt u eisen alleen nog laten vervallen. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen de vervallen eis uitgegrijsd. Als een onderneming de eis al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl