Aanbesteding wijzigen na publicatie

Is de planning gewijzigd? Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd bij een aanbesteding? Of bent u informatie vergeten? Dan kunt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding zelf wijzigen.

U moet de wijziging vervolgens kenbaar maken door het uitvoeren van een taak. Afhankelijk van de wijziging, de fase van de aanbesteding en type procedure kunnen dit verschillende taken zijn.

Basiskenmerken alleen te wijzigen voor publicatie

De basiskenmerken kunt u alleen wijzigen bij aanbestedingen die nog niet gepubliceerd zijn. Wilt u deze toch wijzigen dan moet u de aanbesteding vroegtijdig beëindigen en daarna een nieuwe aanbesteding aanmaken.

Wijzigingen altijd kenbaar maken via bijbehorende taak

Uw wijzigingen zijn pas definitief en zichtbaar voor anderen nadat u de bijbehorende taak heeft uitgevoerd. U moet een rectificatie publiceren, of een bericht sturen. Deze taken staan voor u klaar rechts op het dashboard van de aanbesteding. Doet u dit niet dan is de aanbesteding niet gewijzigd.

Rectificatie publiceren

Deze taak voert u uit wanneer u een wijziging wilt doorvoeren bij een openbare procedure of aanmeldfase van een niet-openbare procedure. Als de wijziging niet terugkomt in het formulier (bijvoorbeeld de omschrijving van een eis) volgt er geen rectificatie maar wordt er alleen een bericht verstuurd naar de betrokken ondernemers

Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemers

Deze taak voert u uit bij een onderhandse procedure en tijdens de inschrijffase van een niet-openbare procedure.

Wijzig de aanbesteding

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • Pas de gegevens aan die u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de kenmerken, documenten, eisen of criteria.
  • De taak wordt nu actief op het dashboard.
  • Voer deze taak uit en volg hierbij de instructies op het scherm.

Als u minder dan 5 dagen voor de wijziging een Europese aankondiging gedaan heeft, dan kan het zijn dat u nog moet wachten tot de publicatie op TED is gepubliceerd.

  • Controleer alle gegevens van uw gewijzigde aankondiging voordat u de rectificatie publiceert.
  • Kies dan Volgende stap.
  • Vul vervolgens de TAN-code in die u per SMS ontvangt, en kies Verzenden.
  • U ontvangt een bevestiging van de rectificatie in uw berichtenbox.

Bij een rectificatie publiceert TenderNed de gewijzigde aanbesteding diezelfde dag nog op het aankondigingenplatform. Tenders Electronic Daily (TED) heeft meer tijd nodig om de aankondiging te plaatsen. TenderNed is hiervan afhankelijk. De aankondiging staat binnen 5 werkdagen op het aankondigingenplatform van TED.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl