Mededelingen kenbaar maken aan ondernemingen in TenderNed

In TenderNed kunt u mededelingen direct kenbaar maken aan ondernemingen via de Vraag- en antwoordmodule. Het gaat dan om kleine mededelingen die niet direct resulteren in een rectificatie, zoals een verduidelijking van een alinea in een document.

Mededelingen zijn direct zichtbaar

Zodra de aankondiging van een opdracht is gepubliceerd, kunt u mededelingen kenbaar maken. De mededeling wordt na het toevoegen direct zichtbaar op het aankondigenplatform en op het dashboard van ondernemers die de aanbesteding hebben toegevoegd aan hun aanbestedingen. Optioneel kunt u de mededeling ook in een nota van inlichtingen (NvI) opnemen. Tijdens de inschrijffase van een niet-openbare procedure en bij onderhandse procedures zijn deze mededelingen alleen zichtbaar voor u en betrokken ondernemingen.

Mededeling kenbaar maken

 • In het dashboard vindt u bij Vraag en antwoord het tabblad Mededelingen.
 • Procesleiders en lokaal beheerders kunnen via Toevoegen een nieuwe mededeling toevoegen.
 • Vul het onderwerp van de mededeling in, beschrijf de mededeling en geef aan op welke percelen de mededeling betrekking heeft.
 • Alles ingevuld? Klik dan nogmaals op Toevoegen. De mededeling is nu zichtbaar op het dashboard van alle betrokkenen ondernemers en het aankondigingenplatform. Ondernemers krijgen een melding dat er een mededeling is toegevoegd.   

Nota van inlichtingen maken

Een nota van inlichtingen (NvI) is een verzameling van de door u beantwoorde vragen en kenbaar gemaakte mededelingen. Deze nota is bij openbare procedures voor iedereen zichtbaar op het aankondigingenplatform. Bekijk hoe u een nota van inlichtingen maakt en publiceert.

U krijgt na het toevoegen van een mededeling direct de mogelijkheid om een NvI te genereren. Als u hiervoor kiest komt u in de NvI-wizard:

 • In stap 1 selecteert u de vragen die u wilt opnemen in de nota.
 • In stap 2 selecteert u de mededeling(en) die u wilt opnemen in de nota.
 • In stap 3 geeft u optioneel een toelichting en genereert u de NvI.
 • Wilt u de NvI publiceren? Voer daarvoor de bijbehorende taak op het dashboard uit.

Telling

Mededelingen worden als volgt geteld: M + n. Dus M1, M2 etc. Zo is direct duidelijk dat het om een mededeling gaat, en niet om een vraag. De telling van vragen is numeriek: 1, 2 etc.

Bekijk de mededelingen 

 • Ga naar het dashboard van een aanbesteding.
 • Klik vervolgens op Vraag en antwoord.
 • U heeft nu mogelijkheid toegevoegde Mededelingen te bekijken.

Werking per procedure

Openbare procedures:

 • U kunt mededelingen toevoegen vanaf de publicatiedatum van de aankondiging van de opdracht tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen.

Niet-openbare procedures:

 • In de aanmeldfase kunt u mededelingen toevoegen vanaf de publicatiedatum van de aankondiging van de opdracht tot de termijn voor ontvangst van verzoeken tot deelname.
 • In de inschrijffase kunt u mededingen toevoegen vanaf de datum van het moment van versturen van de uitnodiging tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen. Deze mededelingen zijn alleen zichtbaar voor u en de betrokken ondernemingen. 

Onderhandse aanbestedingsprocedures + onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking:

 • U kunt mededelingen toevoegen vanaf het moment van versturen van de uitnodiging tot de termijn voor ontvangst van inschrijvingen. Bij een onderhandse procedure zijn mededelingen alleen zichtbaar voor u en de betrokken ondernemingen. 

Wisselen van fase

Tijdens de inschrijffase van een niet-openbare procedure kunt u de mededelingen uit de aanmeldfase terugzien door een andere fase te selecteren bovenaan de pagina.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl