Aanbesteding verplaatsen naar afgerond

Op Mijn aanbestedingen ziet u onder tabblad Actueel de lopende aanbestedingen en onder tabblad Afgerond de aanbestedingen die afgelopen zijn.

Soms worden aanbestedingen automatisch verplaatst naar afgerond, nadat u een bepaalde taak heeft uitvoert. Soms kunt u dit ook zelf doen.

Automatisch verplaatst naar afgerond

Aanbestedingen worden in de volgende gevallen automatisch naar afgerond verplaatst:

  • Europese aanbesteding: nadat u de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren of Vroegtijdige beëindiging aanbesteding publiceren heeft uitgevoerd.
  • Nationale aanbesteding / Onderhandse procedure: nadat u de taak Gunningsbeslissing versturen, Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren of Vroegtijdige beëindiging aanbesteding publiceren heeft uitgevoerd.

Zelf verplaatsen naar afgerond

Afhankelijk van de status van de aanbesteding kunt u deze ook zelf naar afgerond verplaatsen. Dit doet u in het dashboard onder Opties en dan Verplaatsen naar afgerond. Ondernemers die betrokken zijn bij de aanbesteding worden niet op de hoogte gesteld wanneer u een aanbesteding naar afgerond verplaatst.

In de volgende gevallen kunt u een aanbesteding naar afgerond verplaatsen:

  • Openbare procedure / Niet-openbare procedure: In de periode dat de vooraankondiging van de opdracht gepubliceerd is en de aankondiging van de opdracht nog niet gepubliceerd is.
  • Onderhandse procedure / Onderhandeling zonder bekendmaking:
    • Nadat de uitnodiging tot inschrijving is verstuurd en deze nog niet is geaccepteerd door een onderneming
    • Als de termijn tot inschrijvingen is verlopen en er geen inschrijvingen zijn ontvangen

Taken uitvoeren

Bij aanbestedingen die onder tabblad Afgerond staan kunt u geen (publicatie) taak uitvoeren. Wilt u toch een taak uitvoeren, verplaats deze aanbesteding dan naar Actueel. In het dashboard gaat u hiervoor naar Opties en kies dan voor Verplaatsen ongedaan maken.

 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl