Aanbestedingsdocumenten na publicatie wijzigen

Na publicatie kunt u documenten toevoegen bij een aanbesteding. Gepubliceerde documenten kunt u niet verwijderen, maar wel laten vervallen.

Document toevoegen

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Documenten en klik op de map waar u het document wilt toevoegen.
 • Kies Document toevoegen en kies het document van uw computer.
 • Klik op Upload om het document toe te voegen.
 • Voer bij een openbare procedure de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. En voer bij een onderhandse procedure of de inschrijffase van een niet openbare procedure de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
 • Daarna is het document toegevoegd en zichtbaar voor de ondernemers.

Documenten verwijderen of laten vervallen

Als een document al is gepubliceerd dan kunt u het niet verwijderen, maar wel laten vervallen.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Documenten en klik op het document dat u wilt verwijderen.
 • Kies Verwijderen. Is een document al gepubliceerd dan kunt u deze alleen laten vervallen.
 • Voer bij een openbare procedure de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. En voer bij een onderhandse procedure of de inschrijffase van een niet-openbare procedure de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
 • Daarna is het document komen te vervallen.

Nadat een document is komen te vervallen blijft het zichtbaar voor betrokken ondernemers, maar het is duidelijk dat het niet meer geldig is. Via het aankondigingenplatform is het document niet meer te downloaden.

Bij een niet-openbare procedure, kunt u documenten die u tijdens de aanmeldfase heeft gepubliceerd, tijdens de inschrijffase niet meer laten vervallen.

Document toch verwijderen?

Heeft u zwaarwegende redenen waarom het document toch moet worden verwijderd?

Uw verzoek zal alleen worden gehonoreerd als er bijvoorbeeld vertrouwelijke, privacy- of commercieel gevoelige informatie in het document staat.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl