Aanbestedingsdocumenten voor aanbestedende diensten

Heeft u de specifieke gegevens van uw aanbesteding vastgelegd? Dan kunt u deze informatie aanvullen met aanbestedingsdocumenten, zoals een bestek. Zo geeft u duidelijke en volledige informatie over uw aanbesteding. U heeft per aanbesteding 5 GB aan opslagruimte.

Documenten publiceren

Bij de publicatie van uw aankondiging worden de documenten ook gepubliceerd. Wilt u dit niet dan kunt u een vinkje voor ‘uit’ zetten.

Documenten toevoegen en organiseren in mappen

Er zijn in een aanbesteding vier standaardmappen voor documenten:

 • Marktconsultatiedocumenten. Hier zet u documenten in als u een marktconsultatie publiceert.
 • Aanbestedingsdocumenten. Hier zet u documenten in die horen bij de aanbesteding.
 • Nota van Inlichtingen. Als u handmatig een nota van Inlichtingen publiceert, dan zet u hem in deze map. Vergeet niet daarna de taak Nota van inlichtingen publiceren uit te voeren op het dashboard. Genereert u de nota van inlichtingen vanuit TenderNed, dan verschijnt hij automatisch in deze map.
 • Aankondigingen. Na het publiceren van de aankondiging van de opdracht komt de publicatie automatisch in deze map.

Meerdere documenten kunt u groeperen in mappen. Geef zowel uw mappen als de documenten begrijpelijke namen, zodat ondernemers direct snappen wat erin staat.

Mappen toevoegen in een aanbesteding

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies vervolgens Documenten onder Communicatie.
 • U kunt nu een map toevoegen onder Aanbestedingsdocumenten.
 • De knop Map toevoegen verschijnt als u met uw muis boven de tekst zweeft.

Mappen verwijderen

Wilt u een map verwijderen? De knop Verwijder verschijnt als u met uw muis boven de naam van de map zweeft.

Voeg documenten toe

 • Nadat u een map heeft gemaakt kunt u er documenten inzetten.
 • De knop Document toevoegen verschijnt als u met uw muis boven de tekst zweeft.
 • Kies het document op uw computer.
 • En geef aan voor wie het document bestemd is. Als u zich in de inschrijffase van een niet-openbare procedure bevindt, dan kunt u kiezen of de documenten alleen aan de geselecteerde onderneming, of voor iedereen zichtbaar worden.

Documenten verwijderen of laten vervallen

U kunt documenten alleen verwijderen als ze nog niet zijn gepubliceerd. Klik op de knop Verwijder, als uw muis boven de documentnaam zweeft. Genereert u de nota van inlichtingen vanuit TenderNed dan kan deze niet verwijderd worden, maar na publicatie kunt u deze laten vervallen.

Als een document al is gepubliceerd dan kunt u het niet verwijderen, maar wel laten vervallen. Het document blijft dan zichtbaar voor betrokken ondernemers, maar het is duidelijk dat het niet meer geldig is. Vergeet niet de bijbehorende taak op het dashboard ook uit te voeren. Daarna pas is het document vervallen.

Bij een niet-openbare procedure, kunt u documenten die u tijdens de aanmeldfase heeft gepubliceerd, tijdens de inschrijffase niet meer laten vervallen.

Document toch verwijderen?

Heeft u zwaarwegende redenen waarom het document toch moet worden verwijderd?

Uw verzoek zal alleen worden gehonoreerd als er bijvoorbeeld vertrouwelijke, privacy- of commercieel gevoelige informatie in het document staat.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl