Percelen toevoegen of verwijderen na (voor)aankondiging opdracht

Na de (voor)aankondiging van een opdracht kunt u nog een perceel verwijderen of toevoegen. Hier gelden wel enkele uitzonderingen voor. Dit is omdat door TED niet wordt toegestaan dat een rectificatie gebruikt wordt voor het kenbaar maken van het toevoegen/verwijderen van een perceel.

Perceel toevoegen

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • Kies Percelen.
  • Voeg een nieuw perceel toe.
  • Ga naar Eisen en criteria en voeg een eis en/of criteria toe aan het perceel. Ga hiervoor terug naar het dashboard, maak een eis/criterium aan en selecteer het desbetreffende perceel.
  • Voer de taak (Voor)Aankondiging publiceren of Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen op het dashboard uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor alle betrokken ondernemingen.

Perceel verwijderen

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • Kies Percelen.
  • Verwijder het perceel.
  • Is er een enkele eis/criterium aan het perceel gekoppeld? Verwijder deze dan ook. Ga hiervoor terug naar het dashboard, kies Eisen en criteria, ga naar de desbetreffende eis/criterium en verwijder deze.
  • Voer de taak (Voor)Aankondiging publiceren of Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen op het dashboard uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor alle betrokken ondernemingen.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl