Onderhandse aanbesteding via TenderNed

Via TenderNed kunt u ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden. U kunt de onderhandse procedure in TenderNed overigens ook als minicompetitie inzetten met opdrachtnemers uit een raamcontract.

Alleen voor betrokken ondernemingen

Uw onderhandse aanbesteding is alleen zichtbaar voor betrokken ondernemingen, die uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Het is niet zichtbaar op het aankondigingenplatform van TenderNed.

eHerkenning verplicht voor ondernemers

Start u een onderhandse aanbesteding met ondernemers die nog niet geregistreerd zijn in TenderNed? Geef dan in uw voorlichting duidelijk aan dat eHerkenning verplicht is voor zowel het registreren als inloggen op TenderNed voor ondernemers.

STAP 1 Maak een aanbesteding aan

 • Kies Mijn Aanbestedingen en daarna Aanbesteding aanmaken, of kopieer een eerdere aanbesteding.
 • Vul de kenmerken in zoals bij een (niet)openbare aanbesteding.
 • Kies in stap 1 voor een nationale procedure.
 • Kies in stap 2 voor een onderhandse procedure.

U ziet vervolgens in het dashboard een aantal taken, specifiek voor de onderhandse procedure.

STAP 2 Nodig ondernemingen uit

 • Ga naar Betrokkenen.
 • Op het eerste tabblad Gegadigden kiest u Ondernemingen selecteren.
 • Vervolgens zoekt u naar ondernemingen op basis van naam, adres, KVK-nummer of werkgebied (NUTS-code). Dit zijn alleen ondernemingen die geregistreerd zijn in TenderNed. Als u een onderneming wilt uitnodigen die nog niet in TenderNed staat, dan kunt u deze onderneming eerst vragen zich te registreren.
 • Met de taak Uitnodiging voor onderhandse selectie versturen nodigt u ondernemingen daadwerkelijk uit.
 • Nadat ze uw uitnodiging hebben geaccepteerd krijgen ze toegang tot de gegevens van uw aanbesteding.
 • U krijgt bericht wie de uitnodiging accepteert en weigert. U kunt een actueel overzicht bekijken onder Betrokkenen in het dashboard.

U kunt deze taak vaker uitvoeren, bijvoorbeeld als u in een later stadium besluit extra deelnemers uit te nodigen.

STAP 3 Wijzig eventueel uw onderhandse aanbesteding

Na het selecteren van ondernemingen zijn er nog wijzigingen aan te brengen.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • En wijzig de aanbesteding.
 • Voer vervolgens de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
 • Geef aan of u nieuwe of gewijzigde documenten mee wilt sturen.
 • TenderNed genereert een overzicht van de wijzigingen.
 • Tenslotte kunt u in een bericht een toelichting geven op de wijzigingen.

Uitnodiging ondernemingen intrekken

U kunt ondernemingen uit uw selectie verwijderen tot de sluiting van de kluis. Het dashboard van de onderneming wordt dan niet meer geactualiseerd. Mochten zij al gegevens in de kluis hebben gedaan, dan worden deze eruit gehaald.

STAP 4 Gunnen van de opdracht

 • Hoe u na de inschrijffase de opdracht beoordeelt en gunt leest u op de pagina Inschrijvingen voor uw aanbesteding bekijken en beoordelen
 • Zodra u de taak Definitieve gunning versturen heeft uitgevoerd is deze afgerond en onder Mijn aanbestedingen zichtbaar onder het tabblad Afgerond
 • Alleen voor speciale sectorbedrijven bestaat dan nog de optie om een aankondiging van de gegunde opdracht of wijziging van de opdracht te publiceren. 

Vroegtijdig beëindigen

U kunt een onderhandse aanbesteding ook vroegtijdig beëindigen. Dit communiceert u alleen met de ondernemingen die betrokken zijn bij de onderhandse aanbesteding. Klik hiervoor op de taak Vroegtijdige beëindiging aanbesteding versturen in het dashboard.

Geen inschrijvingen

Wanneer er geen inschrijvingen zijn, dan kunt u met een knop de aanbesteding verplaatsen naar het tabblad Afgerond, zonder deze vervroegd te beëindigen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl