Inschrijvingen voor uw aanbesteding bekijken en beoordelen

Als de kluis met inschrijvingen geopend is, dan kunt u de inschrijvingen bekijken.

Inschrijvingen bekijken

 • Kies op het dashboard van de aanbesteding voor Inschrijvingen onder Ondernemingen.
 • U ziet vervolgens een overzicht van alle ondernemingen die hebben ingeschreven op uw aanbesteding.
 • Voor een overzicht van alle informatie over een inschrijving klikt u op de naam van een onderneming.

Hier ziet u ook welke ondernemingen voor welke percelen hebben ingeschreven.

Eisen

De kolom Eisen heeft 3 aanduidingen:

 • Niet beoordeeld als minimaal 1 eis niet beoordeeld is.
 • Niet akkoord als minimaal 1 eis niet akkoord bevonden is.
 • Akkoord als alle eisen akkoord bevonden zijn.

Beoordeel de inschrijvingen

In het overzicht van inschrijvingen kunt u starten met beoordelen, u heeft hierbij 4 mogelijkheden:

 • Beoordeling per ondernemer: Klik op de naam van de onderneming die u wilt beoordelen. En loop alle tabbladen langs totdat de voortgangsbalk van de beoordeling volledig blauw is.
 • Beoordeling per eis: Selecteer de eis die u wilt beoordelen. En klik vervolgens op de naam van de onderneming waarvoor u deze eis wilt beoordelen. 
 • Beoordeling per kwaliteitscriterium: Selecteer het kwaliteitscriterium dat u wilt beoordelen. En klik vervolgens op de naam van de onderneming waarvoor u dit kwaliteitscriterium wilt beoordelen. 
 • Beoordeling per kosten- of prijscriterium: Het overzicht kosten/prijs is pas te zien wanneer dit is ontgrendeld. Kies na het ontgrendelen het criterium dat u wilt beoordelen, en vervolgens de onderneming waarvoor u dit wilt beoordelen.

De voortgangsbalk geeft aan wanneer u de beoordeling volledig heeft afgerond. 

Let op: Bekijk altijd ook de beoordeling per onderneming. Het kan namelijk zijn dat een onderneming documenten heeft toegevoegd, die niet aan een eis of gunningscriterium gekoppeld zijn. Bovendien kunt u uw algemene motivering alleen toevoegen bij de beoordeling per onderneming.

Inschrijven anonimiseren voordat teamleden er naar kijken

Klik in het overzicht van inschrijvingen op Instellingen wijzigen onder het tabblad Ondernemingen. Schakel ‘anoniem beoordelen’ in om de organisatienamen te verbergen. Let er wel op dat aanbestedingsdocumenten alsnog logo’s of namen van ondernemingen kunnen bevatten.

Tabblad Kosten / prijscriteria is vergrendeld

Bij BPKV is er altijd sprake van een prijs- of kostencriterium. Deze gegevens worden op een apart tabblad weergegeven. Na opening van de digitale kluis blijft dit tabblad vergrendeld, zodat u eerst de kwalitatieve beoordeling kunt doen.

Zowel lokaal beheerders als procesleiders kunnen het tabblad Kosten / prijscriteria na het openen van de kluis ontgrendelen. Klik daarvoor in het inschrijvingen-tabblad, op het tabblad Kosten / prijscriteria. De inschrijvers krijgen hiervan automatisch bericht. Als u dat niet wilt, dan moet u deze optie uitschakelen in het scherm Gunningscriteria.

Beoordelen

 • Het tabblad Ondernemingen staat standaard open in het overzicht van inschrijvingen.
 • Kies Beoordelen achter de eerste onderneming.
 • Geef voor openbare procedures per eis aan of u wel of niet akkoord bent en bekijk eventuele bewijsstukken.
 • Vul voor de gunningscriteria een score in, indien nodig kunt u deze later aanpassen en opslaan.
 • U ziet na het aanpassen van een score automatisch een nieuwe totaalscore en relatieve score voor deze onderneming.
 • U kunt daarnaast ook per eis of criterium een toelichting geven als alleen akkoord/niet akkoord of een score tekortschiet.
 • U kunt tenslotte een algemene motivatie op de beoordeling invullen, die terugkomt in de berichten die ondernemingen ontvangen naar aanleiding van het resultaat.
 • Kies vervolgens Opslaan en Volgende om de volgende onderneming(en) te beoordelen.
 • Als de voortgangsbalk beoordeling volledig blauw kleurt, dan heeft u alle beoordelingen afgerond.
 • Als het tabblad met de prijsinformatie nog vergrendeld is dan kunt u het nu ontgrendelen.

Aanbesteding gunnen

Als u alle inschrijvingen heeft beoordeeld, dan kunt de gunningsbeslissing versturen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl