Gegunde opdracht wijzigen in TenderNed

U kunt een gegunde opdracht nog wijzigen, ook als de gunning al gepubliceerd is. Dat doet u via de taak Aankondiging van een wijziging publiceren. Dit is alleen mogelijk bij Europese opdrachten.

Volg deze stappen:

  • Ga naar het tabblad Afgerond.
  • Kies vervolgens de aanbesteding die u wilt wijzigen en gaat naar het dashboard.
  • Kies Gewijzigde opdracht onder Kenmerken. En kies Wijzigen op het volgende scherm.
  • U vult alle verplichte velden in en de wijziging(en) die u wilt beschrijven. Hierbij moet u ook de gegevens van de onderneming, waaraan gegund is, opnieuw invoeren.
  • Zodra u alle wijzigingen heeft ingevoerd en opgeslagen, voert u de taak Aankondiging van een wijziging publiceren uit. Daarna is de wijziging definitief en zichtbaar voor alle betrokkenen.

Na het succesvol publiceren van de wijziging ziet u in het dashboard dat er een groen vinkje voor de uitgevoerde taak staat. Er wordt direct een nieuwe taak actief om nog een wijziging door te voeren.

Meerdere percelen wijzigen

Wilt u in meerdere percelen wijzigingen doorgeven, dan moet u de taak Aankondiging van een wijziging publiceren meerdere keren uitvoeren. Bij het wijzigen van een opdracht met meerdere percelen kunt u namelijk maar één perceel per wijziging selecteren.

Deze taak Aankondiging van een wijziging publiceren is altijd zichtbaar in uw dashboard. Pas nadat de aankondiging van de gegunde opdracht gepubliceerd is, is de taak actief.
 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl