Aankondiging van uw aanbesteding publiceren

Heeft u alle gegevens van uw aanbesteding ingevuld? Dan maakt u uw opdracht bekend aan ondernemingen, door een aankondiging te publiceren op TenderNed. Of -bij een onderhandse procedure- een aantal ondernemingen uit te nodigen voor deelname.

U heeft bepaalde rechten nodig om een aankondiging te kunnen publiceren. Alleen mensen met de autorisatierollen Lokaal beheerder en Procesleider mogen een aankondiging publiceren.

Europese aanbestedingen altijd op TenderNed en TED

Europese aanbestedingen moet u zowel op het TenderNed Aankondigingenplatform als op Tenders Electronic Daily (TED) publiceren. Bij nationale aanbestedingen kunt u optioneel aangeven dat uw aankondigingen ook bij TED moeten worden aangeboden voor publicatie.

Lees meer over aankondigen bij PIANOo.

Publiceer een vooraankondiging

Wilt u uw aanbestedingsopdracht tijdig onder de aandacht brengen? Publiceer dan een vooraankondiging. Hiermee laat u ondernemers weten van plan te zijn een of meer opdrachten in de markt te zetten. Ondernemingen kunnen dan rekening houden met toekomstige opdrachten bij het plannen van hun werkzaamheden. Een vooraankondiging is niet verplicht.

U kunt bij de vooraankondiging aangeven dat u eerst een marktconsultatie wilt publiceren.

Maak de aankondiging van uw aanbesteding aan

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
  • Kies daarna Aankondiging publiceren onder Taken.

Publiceer uw aankondiging vervolgens in vier stappen

  1. Vul de instellingen van uw aankondiging in: selecteer het juiste formulier (indien van toepassing) en of u het ook op TED wilt publiceren.
  2. TenderNed controleert vervolgens of alle aanbestedingsgegevens volledig zijn voor publicatie. Als dat niet zo is dan krijgt u een melding en kunt u de aanbesteding nog corrigeren of aanvullen.
  3. Controleer alle gegevens van uw aankondiging voordat u publiceert. U kunt ook de Publicatie downloaden als PDF. Is alles volledig? Kies dan Volgende stap.
  4. Vul vervolgens de TAN-code in die u per SMS ontvangt, en klik op Verzenden. U ontvangt een bevestiging van uw publicatie in uw berichtenbox.

Nationale aankondigingen zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Europese aankondigingen verschijnen maximaal 48 uur na verzending naar TED, op het aankondigingenplatform. Het duurt meestal 4-5 werkdagen voordat TED de aankondiging publiceert op haar site.

Aanbesteding wijzigen na publicatie van de aankondiging

Wilt u iets wijzigen aan de aanbesteding na publicatie van de aankondiging? Dan moet u een rectificatie of een bericht versturen. Lees hoe u een aanbesteding wijzigt na publicatie

In het Engels publiceren?

Wilt u een Engelstalige aankondiging publiceren? Dan kunt u de taalinstelling van de aankondiging aanpassen in Engels. Dit doet u op het dashboard van uw aanbesteding onder Procedure. TenderNed past dan automatisch alle labels aan in het Engels. Zorg ervoor dat dan ook alle tekst in het Engels is, TED accepteert namelijk geen tweetalige aankondigingen. Dat geldt overigens ook voor Nederlands, TED kan uw aankondigen weigeren als u (te veel) Engelse woorden gebruikt.
 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl