Beoordelen en gunningsbeslissing van uw aanbesteding

Nadat u de kluis heeft geopend kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen bekijken en beoordelen. Daarna verstuurt u de resultaten van de beoordeling of de gunningsbeslissing. Tot slot verstuurt u de definitieve gunning. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u de gegunde opdracht wijzigen.

Aanmeldingen bekijken en beoordelen

Als de kluis met aanmeldingen geopend is, dan kunt u deze bekijken. Vervolgens beoordeelt u de aanmeldingen en verstuurt u de resultaten van de beoordeling.

Lees meer over het bekijken en beoordelen van aanmeldingen

Inschrijvingen bekijken en beoordelen

Als de kluis met inschrijvingen geopend is, dan kunt u deze bekijken. Vervolgens beoordeelt u de inschrijvingen en verstuurt u de gunningsbeslissing.

Lees meer over het bekijken en beoordelen van inschrijvingen

Voorgenomen gunning versturen

Breng betrokken ondernemingen op de hoogte van uw beslissing wie u de opdracht wilt gunnen.

Lees meer over het versturen van de voorgenomen gunning

Definitieve gunning versturen

De laatste stap voor het publiceren van de gegunde opdracht, is het versturen van het gunningsbericht. Daarmee maakt u de gunning definitief.

Lees meer over het versturen van de definitieve gunning

Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren

Om de gunning openbaar bekend te maken moet u de taak Aankondiging van de gegunde opdracht publiceren uitvoeren.

Lees meer over het publiceren van de gegunde opdracht

Gegunde opdracht wijzigen

U kunt een gegunde opdracht nog wijzigen, ook als de gunning al gepubliceerd is. Dat doet u via de taak Aankondiging van een wijziging publiceren. Dit is alleen mogelijk bij Europese opdrachten.

Lees meer over het wijzigen van de gunde opdracht

Gunning publiceren zonder vooraf aan te kondigen

Wilt u alleen een gunning publiceren zonder daarvoor de hele aanbestedingsprocedure op TenderNed te doorlopen dan is dat mogelijk.

Lees meer over het publiceren van de gunning zonder vooraf aan te kondigen

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl