Voorgenomen gunning van uw aanbesteding versturen

Breng betrokken ondernemingen op de hoogte van uw beslissing wie u de opdracht wilt gunnen. Deze taak wordt ook wel de voorgenomen gunning genoemd.

STAP 1 Selecteer de gegunde onderneming(en)

  • Kies in het dashboard van uw aanbesteding de taak Gunningsbeslissing versturen.
  • U ziet vervolgens een wizard, waarin automatisch (per perceel) de ondernemingen zijn aangevinkt die de hoogste score hebben. Bij gelijke score is er geen onderneming aangevinkt, u moet dit dan zelf doen.

Hierbij wordt gekeken of alle eisen van de ondernemingen akkoord zijn bevonden (bij een openbare procedure), en of er een score is toegekend aan de ondernemingen. Bij een raamovereenkomst ziet u de beperking van aantal gegunden dat door uzelf is ingesteld.

  • U kunt hier nog wijzigen welke onderneming u wilt gunnen of afwijzen. Door middel van een vinkje selecteert u een onderneming aan wie u wilt gunnen. Haalt u het vinkje weg, dan wordt deze onderneming afgewezen.

STAP 2 Maak gunningsbericht(en)

  • U ziet de ondernemingen waar u aan wilt gunnen. U kunt per onderneming het gunningsbericht aanpassen. Nadat u het bericht heeft opgeslagen blijft het bericht bewaard, ook als u de wizard vroegtijdig afsluit en later afrondt.
  • U kunt ook begeleidende documenten toevoegen aan dit bericht voor de gegunde ondernemingen.

STAP 3 Maak afwijzingsbericht(en)

U ziet de ondernemingen die u wilt afwijzen.

  • U kunt per onderneming het afwijsbericht aanpassen
  • U kunt ook begeleidende documenten toevoegen aan dit bericht voor de afgewezen ondernemingen

STAP 4 Verstuur de gunningsbeslissing

Na het invullen van de ontvangen TAN code per SMS verstuurt u de gunningsbeslissing door op Bevestigen te klikken.

De taak (Gecorrigeerde) gunningsbeslissing versturen verschijnt nadat u de gunningsbeslissing heeft uitgevoerd. Als u een wijziging wilt aanbrengen in de selectie aan gegunde en afgewezen partijen, dan kunt u dat in de wizard van deze taak corrigeren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl