Aanmelding aanbesteding beoordelen

Als de kluis met aanmeldingen geopend is, dan kunt u deze bekijken.

Aanmeldingen bekijken

 • Kies op het dashboard van de aanbesteding voor Aanmeldingen onder Ondernemingen.
 • U ziet vervolgens een overzicht van alle ondernemingen die zich hebben aangemeld voor uw aanbesteding
 • Voor een overzicht van alle informatie over een aanmelding klikt u op de naam van een onderneming 
 • Hier kunt u per onderneming / eis / selectiecriteria de voortgang van de beoordeling zien. 

Hier ziet u ook welke ondernemingen zich voor welke percelen hebben aangemeld.

Eisen

De kolom Eisen heeft 3 aanduidingen:

 • Niet beoordeeld als minimaal 1 eis niet beoordeeld is
 • Niet akkoord als minimaal 1 eis niet akkoord bevonden is
 • Akkoord als alle eisen akkoord bevonden zijn

Beoordeel de aanmeldingen

In het overzicht van aanmeldingen kunt u starten met beoordelen per onderneming, u heeft hierbij 3 mogelijkheden. 

 • Beoordeling per ondernemer: Klik op de naam van de onderneming die u wilt beoordelen. En loop alle tabbladen langs totdat de voortgangsbalk van de beoordeling volledig blauw is. 
 • Beoordeling per eis: Selecteer de eis die u wilt beoordelen. En klik vervolgens op de naam van de onderneming waarvoor u deze eis wilt beoordelen.
 • Beoordeling per selectiecriterium: Selecteer de selectiecriteria die u wilt beoordelen. En klik vervolgens op de naam van de onderneming waarvoor u deze eis wilt beoordelen

De voortgangsbalk geeft aan wanneer u de beoordeling volledig heeft afgerond. 

Let op: Bekijk altijd ook de beoordeling per onderneming. Het kan namelijk zijn dat een onderneming documenten heeft toegevoegd, die niet aan een eis of selectiecriterium gekoppeld zijn. Bovendien kunt u uw algemene motivering alleen toevoegen bij de beoordeling per onderneming.

Beoordelen

 • Het tabblad Ondernemingen staat standaard open in het overzicht van inschrijvingen.
 • Kies Beoordelen achter de eerste onderneming.
 • Geef voor openbare procedures per eis aan of u wel of niet akkoord bent en bekijk eventuele bewijsstukken.
 • Vul voor de selectiecriteria een score in, indien nodig kunt u deze later aanpassen en opslaan.
 • U ziet na het aanpassen van een score automatisch een nieuwe totaalscore en relatieve score voor deze onderneming.
 • U kunt daarnaast ook per eis of criterium een toelichting geven als alleen akkoord/niet akkoord of een score tekortschiet.
 • U kunt tenslotte een algemene motivatie op de beoordeling invullen, die terugkomt in de berichten die ondernemingen ontvangen naar aanleiding van het resultaat.
 • Kies vervolgens Opslaan en Volgende om de volgende onderneming(en) te beoordelen.
 • Als de voortgangsbalk beoordeling volledig blauw kleurt, dan heeft u alle beoordelingen afgerond.

Aanbesteding updaten tussen aanmelden en inschrijven

Wilt u uw aanbestedingsdossier aanpassen na aanmelding van gegadigden? Doe dit dan na de beoordeling van de aanmeldingen en voordat u de uitnodigingen tot inschrijven verstuurt. Hierdoor klopt alle informatie voor de inschrijffase die volgt.

Verstuur de resultaten van de beoordeling

Als u alle aanmeldingen beoordeeld heeft, dan kunt de betrokken ondernemingen op de hoogte te stellen van de resultaten.

STAP 1 Gegadigde ondernemingen selecteren

 • Kies hiervoor in het dashboard van uw aanbesteding de taak Resultaat van beoordeling aanmeldingen versturen.
 • U volgt vervolgens een aantal stappen waarin automatisch (per perceel) de gegadigde ondernemingen worden klaargezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen, eventuele scores en beperkingen aan het aantal ondernemingen.
 • U kunt de berichten per onderneming aanpassen. De motivatie op de beoordeling wordt opgehaald uit de toelichting die u heeft gegeven tijdens het beoordelen.

STAP 2 Ondernemingen afwijzen

In de tweede stap ziet u alle ondernemingen die over zijn na bovenstaande selectie. U kunt deze direct afwijzen, maar u kunt de selectie van ondernemingen ook nog handmatig aanpassen door op Wijzigen te klikken.

Naast begeleidende documenten (bijvoorbeeld een complexe scorematrix) krijgt u de mogelijkheid om een individuele motivatie toe te voegen. Standaard wordt de algemene motivatie klaargezet die u heeft gegeven tijdens het beoordelen.

STAP 3 De uitnodiging tot inschrijven versturen

Vervolgens maakt u de aanbesteding klaar voor de volgende fase. Daarna kunt u de geselecteerden uitnodigen.

 • Kies in het dashboard van uw aanbesteding de taak Uitnodiging tot inschrijven versturen.
 • Geef eventueel aan welke percelen van toepassing zijn en voeg een bericht toe.
 • Kies Verzenden.
 • De status van de geselecteerde ondernemingen verandert in het overzicht van betrokkenen naar Uitnodiging verstuurd.

Geselecteerde ondernemingen wijzigen

U kunt de selectie van ondernemingen die u uitgenodigd heeft wijzigen.

 • Ga hiervoor naar het overzicht van betrokkenen in uw dashboard.
 • Op het tabblad Gegadigden kunt u door middel van de min- en plus-icoontjes achter ondernemingen bepaalde partijen alsnog selecteren of uitsluiten.
 • Vergeet niet aanvullend de afwijzing(en) of nieuwe uitnodiging(en) te versturen met de taken in het dashboard, die na een gewijzigde selectie actief worden.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl